Ce bani merg spre revitalizarea CULEI DUCA?


Luni, în ultima zi a lunii august, consilierii județeni sunt chemați la muncă pentru a vota un Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sprijinirea UAT județul Vâlcea în elaborarea documentațiilor tehnico-economice: fazele Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

 

Aproape șapte miliarde de lei vechi pentru Cula Duca

 

Valoarea totală a proiectului este de 699.720 lei (TVA inclus), din care 13.994 lei (adică 2%) reprezintă partea de cofinanțare a Consiliului Județean Vâlcea. Investiția se va derula în cadrul POR, Axa prioritară 5, Prioritatea de investii 5.1, a obiectivului de investiții „Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Cula Duca”, obiectiv în cadrul căruia se vor realiza intervenții la Cula Duca, la casa memorială I.G. Duca, la fântâna, la clădirea administrativă și la parc. Prin proiect se propun: lucrări de consolidare si hidroizolare a clădirilor, repararea, consolidarea și tratarea elementelor din lemn, înlocuirea învelitorii din șiță de lemn; înlocuirea tâmplăriilor existente cu altele din lemn stratificat; refacerea tencuielilor și zugrăvelilor la pereții exteriori și interiori, precum și la tavane; realizarea trotuarelor de gardă din beton, cu pantă spre spațiul verde și rigole pentru preluarea apelor, repararea scărilor intrare, coloane și arcade.
Consiliul Județean Vâlcea prezintă, în documentația oficială, și stadiul actual al ansamblului: spații neîncălzite, probleme la instalațiile electrice și sanitare, degradări ale acoperișului, tencuielilor, pardoselilor din lemn, precum și ale altor elemente decorative, lipsa unui sistem de drenare a apelor pluviale a afectat constant temelia din cărămidă, iar umiditatea pătrunsă în interiorul zidurilor a afecta deja structura de rezistență.

 

Cula Duca are o istorie de peste două secole

 

Cula Duca a fost construită în anul 1818 de către Gheorghiță Măldărescu, cu inscripția 1827 (anul executării stucăturilor) în tencuiala clădirii. Clădirea a fost cumpărată, în anul 1910, de omul politic liberal I. Gh. Duca.
În forma dreptunghiulară, este alcătuită din parter și două etaje. Parterul prezintă caracteristicile culei, fiind prevăzut cu o ușă de acces din lemn de gorun masiv, comună beciului și părții locuite a culei și cinci ferestruici înguste ce par niște metereze. Aici se văd stâlpii enormi din lemn, care susțin grinzile masive. Remarcată pentru decorul deosebit de autentic, această încăpere a fost folosită foarte des în producțiile cinematografice, aici turnându-se filme de referință ca: „Neînfricații”, „Drumul Oaselor”, „Iancu Jianu – Haiducul”.
Primul etaj cuprinde o încăpere mare, iatac și o sală, iar al doilea are două odăi, o încăpere mai mică și un vast cerdac, al cărui tavan este împărțit în trei registre, având fiecare la mijloc câte un motiv decorativ. Se poate observa varietatea și frumusețea sobelor cu gura de încărcare într-o cameră și soba în alta, cu modele diferite de la o încăpere la alta și care sunt mărturii vii ale artei unui meșteșug de mult apus.