Câte posturi libere de rezerviști voluntari sunt în Vâlcea?


Centrul Militar Județean Vâlcea desfășoară, până la 18 august 2017, procesul de recrutare pentru ocuparea posturilor de soldat-gradat rezervist voluntar din cadrul unităților militare ale Armatei Române dispuse în județul nostru.
Pentru seria I de recrutare din anul 2017, sunt disponibile un total de opt locuri pentru Poliție Militară și Inten­dență.
Înscrierile se fac la sediul Centrului Militar Județean Vâlcea, unde se întocmește un dosar de candidat până la data de 18 august 2017. Urmează apoi selecția pe timpul căreia vor susține probe de testare psihologică, dar și pregătire fizică la o unitate militară din județ. Candidații declarați „Admis” la aceste probe vor efectua examinarea medicală la Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ion Jianu” din Pitești.
Rezerviștii voluntari selecționați pentru locurile disponibile execută o perioadă de instruire de până la nouă săptămâni, în funcție de situația militară în care se află (cetățeni fără pregătire militară, rezerviști din altă armă/specialitate militară decât cea a funcției sau rezerviști din arma/specialitatea militară corespunzătoare funcției).
Drepturile și îndatoririle rezerviștilor voluntari, inclusiv datele privind remunerația de care beneficiază sunt prevăzute de Legea 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.

Cum vă puteți înrola?

Criteriile de recrutare sunt următoarele:
• bărbați și femei cu sau fără stagiul militar satisfăcut, între 18-51 ani (neîmpliniți până la data semnării contractului);
• absolvenți minim de învățământ general obligatoriu;
• cetățeni români cu domiciliu stabil în România de cel puțin șase luni la data depunerii cererii de înscriere;
• să cunoască limba română scris și vorbit; să fie declarați „apți medical” pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiți;
• să fie evaluați și declarați „admis” din punct de vedere psihologic;
• să nu fie condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, dacă nu au fost reabilitați sau amnistiați;
• să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice serviciului militar;
• să nu aparțină unor culte sau asociații sau grupuri religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar;
• să dețină grad în rezervă corespunzător corpului gradaților și soldaților (doar în cazul candidaților rezerviști);
• să fie confirmați în arma/serviciul/specialitatea militară a funcției pe care o urmează să o încadreze (doar în cazul candidaților rezerviști).
Cei interesați pot contacta Biroul Mobilizare și Coordonare Resurse din cadrul Centrului Militar Județean Vâlcea, între orele 08.00-16.00, la sediul din strada Maior V. Popescu, nr. 8, telefon 0250.739.601, interior 103 sau 0250.732.060.