Bilanțul plăților APIA a fost actualizat


Printr-un comunicat oficial de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că a efectuat, în perioada 2007-2014, plăți în valoare de 9,09 de miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și buget național (cofinanțare măsurile de dezvoltare rurală delegate) ceea ce reprezintă o rată a absorbției de 87,1% a fondurilor alocate în perioada 2007 – 2014. În perioada 01.01.2014 – 08.12.2014, APIA a efectuat plăţi către fermieri în valoare de 1,42 miliarde euro din FEGA, aferente Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS), ajutoarelor specifice, măsurilor de piață și programelor de promovare a produselor agricole pe piețele țărilor terțe. Din această sumă, 641,1 milioane euro reprezintă avans aferent SAPS – Campania 2014.  Reamintim că începând cu 16 octombrie 2014, Agenția a acordat avansul SAPS pentru Campania 2014 pentru fermierii eligibili la plată, în conformitate cu dispozițiile art. 75 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, în cuantum de 69 de euro/ha. În anul 2014, s-au efectuat plăți în valoare de 448 milioane euro către fermierii ce au accesat măsurile de dezvoltare rurală: 211 „Plăți pentru zona montană defavorizată”, 212 „Plăți pentru zone defavorizate – altele decât cele montane”, 214 ”Plăți pentru agromediu” și 215 – “Plăți în favoarea bunăstării animalelor” din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, din care suma de 275 milioane euro aferentă avansului din Campania 2014 pentru măsurile de dezvoltare rurală (211, 212 și 214). Dorim să reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin APIA, a efectuat în perioada octombrie – noiembrie 2014 plata în avans de până la 75% din suma cuvenită în Campania 2014 măsurilor de dezvoltare rurală: 211, 212  și 214 din PNDR. În perioada imediat următoare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua restul de plată către fermierii care au depus cerere de plată în cadrul schemei de plată pe suprafaţă, dar și către fermierii care au accesat măsurile de dezvoltare rurală în  Campania 2014 în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  Precizăm de asemenea faptul că în luna decembrie 2014 se va continua efectuarea plăților către beneficiarii măsurii 215 “Plăți în favoarea bunăstării animalelor” – sectorul porcine și se vor efectua plăți în sectorul păsări.

Posting....