Biblioteca Județeană Vâlcea – în sprijinul comunității prin Centrul EUROPE DIRECT


Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea este un proiect al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, finanțat de Comisia Europeană și Consiliul Județean Vâlcea, implementat încă din anul 2008 de Centrul de Informare Comunitară.
La serviciile Centrului, în primele opt luni ale anului 2015, au apelat 2.639 de persoane de diferite categorii sociale și vârste (din totalul de 6.611 utilizatori ai secției). Obiectivul Centrului ED este ca utilizatorii, atât din zonele rurale cât şi din zonele urbane ale județului Vâlcea, să poată avea un acces facil la informaţii privind toate domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile şi modul în care acestea le afectează viaţa de zi cu zi. Astfel, cele mai solicitate subiecte au fost: politica socială (locuri munca UE, CV Europass etc), afaceri generale UE, cercetare și inovație, educație și pregătire, instituții UE și afaceri bugetare, media și comunicații, politica regională, materiale promoționale etc.
Centrul oferă servicii de informare ajustate la nevoile locale, se implică în acțiuni de comunicare și este partener local pentru activitățile de comunicare ale Reprezentanței Comisiei Europene în România, organizând 68 evenimente de informare și comunicare europeană în primele opt luni ale anului, la care au participat 2.007 persoane. Utilizatorii Centrului ED pot lua parte la cursuri și training-uri (limbi străine, Job Club – pregătirea pachetului de angajare, Adolescent School, managementul proiectelor, antreprenoriat, comunicare, bune maniere etc). La Biblioteca Județeană, tinerii pot frecventa programele de voluntariat și dezvoltare personală.
Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea este prezent în social media pe pagina https://www.facebook.com/europedirectvl și site-ul www.cicvalcea.ro (2.823 de persoane accesându-l în perioada ianuarie – august 2015).
Cetățenii interesați pot procura gratuit de la Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea din Biblioteca Județeană materiale informative europene – cărți, broșuri, pliante – editate de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.
Ioana Mazilu-Manolescu, consilier de comunicare ED