Beneficiarii PNDR care au depus cererile de plată în luna aprilie 2019 pentru proiecte de investiții au încasat banii solicitați


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală care au încheiat contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și care au depus cererile de plată la AFIR în luna aprilie 2019, au primit în conturile bancare în data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor eligibile realizate în cadrul proiectelor. Suma totală care a fost transferată beneficiarilor PNDR este de 23.353.638,77 euro. La această tranșă de plată, AFIR a decontat cheltuielile realizate pentru investiții în exploatații agricole și în exploatații pomicole, în unități de procesare a produselor agricole, pentru instalarea tinerilor fermieri, pentru dezvoltarea fermelor mici, dar și pentru diverse investiții în mediul rural care nu au specific agricol. De asemenea, au fost decontate cheltuieli aferente lucrărilor pentru infrastructura agricolă și pentru infrastructura rutieră din mediul rural, pentru protejarea patrimoniului cultural, pentru axa LEADER, pentru înființarea grupurilor de producători, precum și pentru cooperarea fermierilor pentru realizarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale. Facem precizarea că o nouă decontare a cheltuielilor eligibile realizate de beneficiarii PNDR va fi realizată de AFIR la sfârșitul lunii mai.