Beneficiarii fondurilor europene pot solicita bani pentru plata facturilor de la Autorităţile de Management


Camera de Comerţ şi Industrie informează că toţi beneficiarii din mediul privat care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile primite de la furnizori vor putea solicita sumele de care au nevoie pentru plata acestora de la Autoritatea de Management a programului operaţional prin intermediul căruia au primit finanţarea.

Acesta facilitate va fi disponibilă pentru toţi beneficiarii de fonduri europene, indiferent de programul operaţional prin intermediul căruia au fost contractate, ca urmare a aprobării Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Beneficiarii din mediul privat care vor dori să apeleze la această facilitate trebuie să depună cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora la Organismele Intermediare sau la Autoritatea de Management. Până în prezent mecanismul decontării cererilor de plată s-a aplicat doar pentru beneficiarii publici – primarii şi agenţii de dezvoltare intercomunitară – care au contractat finanţări prin Programul Operaţional Regional.