Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

Bază de date cu preţuri pentru achiziţiile din fonduri europene


Aceasta va conţine preţurile de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente şi servicii, precum şi plafoane maximale care trebuie respectate în procesul de achiziţii pentru activităţile eligibile ale proiectelor. Potrivit MEDIAFAX, prevederea este cuprinsă într-un pachet de acte normative aprobate, miercuri, de Guvern, prin care se instituie măsuri necesare îmbunătăţirii ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune aferente exerciţiului financiar 2007-2013.
„Pentru implementarea în condiţii de maximă eficienţă a Programelor cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, printr-o metodologie aprobată prin ordin comun de MFE şi MDRAP, se va realiza o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate şi servicii. Această bază de date, publicată pe site-ul MFE, va putea fi folosită de toate instituţiile cu rol de autoritate de management, va avea caracter obligatoriu şi va cuprinde plafoane maximale ce trebuie respectate în procesul de achiziţii pentru activităţile eligibile ale proiectelor.
De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Fondurilor Europene va concepe un instrument informatic, ROM-AFIS, de detectare şi prevenţie a neregulilor şi/sau a fraudelor, pentru a proteja interesele financiare ale statului şi ale Uniunii Europene. Acest instrument va fi utilizat în scopul implementării corecte şi eficiente a acţiunilor finanţate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile şi pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea fondurilor.
Pentru monitorizarea procesului de închidere a programelor, s-a stabilit ca Ministerul Fondurilor Europene să constituie un Grup de lucru interinstituţional, format din conducerile structurilor/instituţiilor implicate, care să analizeze peri­o­dic stadiul realizării calen­darului de închidere şi să propună măsuri corective în scopul evitării bloca­je­lor şi recuperării eventualelor întârzieri.
Printr-o hotărâre, Guvernul stabileşte şi cadrul legal naţional privind activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor opera­ţio­nale finanţate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit. Activităţile şi termenele legate de închiderea pro­gramelor vor fi aduse la înde­plinire, potrivit competenţelor, de au­torităţile de management ale programelor operaţionale, Autori­ta­tea de Certificare şi Plată din Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea de Audit. Încheierea programelor se va face prin tran­s­mi­terea la Comisie a Aplicaţiei de pla­tă, a soldului final şi a decla­raţiei finale de cheltuieli. În mod excep­ţio­nal, declaraţia finală de cheltuieli va putea conţine chel­tuielile solicitate de beneficiari şi neincluse în declaraţia de cheltu­ieli a autorităţii de management pen­tru ultima aplicaţie de plată intermediară, inclusiv cheltuieli afe­rente proiectelor generatoare de venituri care, potrivit preve­de­ri­lor legale în vigoare, nu au putut fi declarate de autoritatea de management.
Totodată, a fost adoptată o ordonanţă prin care se armonizează cadrul legal de decontare a unor cheltuieli în baza unor contracte de finanţare din POS Mediu 2007-2013. Prin decontarea acestor sume de către Comisia Europeană se urmăreşte reîntregirea bugetului de stat sau a bugetelor de unde au fost efectuate iniţial aceste cheltuieli, realizându-se o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile şi o diminuare a deficitului bugetar determinat de finanţarea iniţială a acestor proiecte.
Ordonanţa modifică, de asemenea, art. 34 din Legea 284/2010 în sensul eliminării obligativităţii, pentru beneficiarii autorităţi ale administraţiei publice, precum şi pentru alte categorii de beneficiari al căror personal este plătit din fonduri publice, de a nominaliza în echipele de implementare a proiectelor un număr maxim de persoane. Astfel, este reglementată posibilitatea ca echipele de proiect să fie dimensionate la nivelul maxim prevăzut în contractul / acordul / ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare” mai notează agenţia de presă centrală.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Actualitate