Bani şi pentru firmele mici şi mijlocii


Ieri, la Sala de Conferinţe a Direcţiei Judeţene de Tinere şi Sport, a avut loc o conferinţă de presă organizată de S.C. Salgomob S.R.L. Râmnicu Vâlcea. Cu această ocazie, s-a vorbit despre lansarea proiectului „Creşterea capaci­tă­ţii de producţie şi diversificarea produ­selor obţinute prin achiziţionarea de noi utilaje şi echipamente tehnologice pen­tru întreprinderea SC Salgomob SRL”, finanţat prin Programul Operaţio­nal Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Acest proiect vi­zea­ză îmbunătăţirea continuă a bazei ma­teriale deţinute, creşterea competiti­vi­tăţii resurselor umane, creşterea cali­tăţii produselor oferite şi, implicit, spori­rea performanţelor sale financiare şi de marketing. Durata de implementare este de 12 luni şi se va realiza în două etape, iar valoarea acestuia este de 857.402 lei (fără TVA), fiind finanţat integral din fon­duri nerambursabile. „Banii vor fi folosiţi pentru achiziţionarea unor linii tehnolo­gi­ce de ultimă generaţie, o linie pentru reali­zarea panourilor din lemn, unică în judeţul Vâlcea şi o linie pentru realizarea lemnului stratificat, pentru ferestre şi uşi. De asemenea, se va achiziţiona şi un set scule profesionale – freze (o freză cu control numeric). Cu aceste utilaje se vor putea realiza ferestrele cu sistem lemn-aluminiu (interior cu lemn, exterior cu aluminiu). Şi, foarte important, se vor crea un număr de 5 locuri de muncă”, ne-a declarat Lucian Vasile Farcaşanu, managerul de proiect.