Bani pentru asistații sociali


Ieri, în ședința de Guvern, două hotărâri au vizat asistații sociali. Guvernanții au aprobat hotărârea de guvern privind sta­bilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consu­murile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor cu dizabi­lități și persoanelor vârstnice. De asemenea, s-a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre de gu­vern privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.

Posting....