Băncile şi societăţile vechiului Râmnic dintre 1899-1943 (selectiv)


În articolul de față, încercăm să prezentăm  activitatea bancară a Râmnicului pe parcursul a 44 de ani. „Banca este o întreprindere comercială creată de stat sau de particulari, ale cărei operaţiuni de căpetenie constau în a primi şi păstra diferite sume depuse de particulari a face încasări şi plăţi în socoteala clienţilor, a da un împrumut de bani, a face schimb de monede” (Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească”, Bucureşti, 1931, p.120)
1150 – anul în care veneţienii întemeiază cea dintâi bancă din Europa
1157 – tot ei pun bazele celei de-a doua bănci
1825- prima bancă înfiinţată în Ţările Române i-a aparţinut li Mihail Daniel, la Iaşi
1848 – banca Marmoroş CH. Blank and Co, una din cele mai vechi bănci din România, fondată sub formă de casă de bancă. În 1905, a fost transformată în societate pe acţiuni (Dicţionar Enciclopedic Român, vol. I, A.C., Ed. Politică, Bucureşti, 1962, p. 291)
1880, iunie 24 – se înfiinţează Banca Naţională a României, cu un capital de 30 milioane. I.C Brătianu supune Consiliului de Miniştri proiectul de lege al înfiinţării Băncii Naţionale Române (Lucian Predescu, Enciclopedia României, Editura Saeculum, Bucureşti, 1999, p.75 şi „Minerva” Enciclopedie Română, Editura Comitetului de Redacţie al Enciclopediei, Cluj, 1930, p.146).
Marea criză economică din anii 1899-1900 a avut efecte negative asupra finanţelor publice ale României. Pentru rezolvarea acestor probleme, oamenii politici au trecut la mobilizarea unor responsabilităţi ale statului. Se vând acţiuni pe care statul le deţinea la BNR.
1901, ianuarie 1 –  BNR devine bancă de emisiune de capital privat (Victor Slăvescu, Istoricul Băncii Naţionale a României, 1880 – 1924, p.146)

Evoluţia băncilor râmnicene
1899, iulie 1 – Banca Vâlcea S.A. societate cooperativă de credit şi economie, societate pe acţiuni, preşedintele Consiliului de Administraţie A.D. Măciuceanu, Dinu Simian, director, Nicolae Hociotă. Situată pe strada Colonel Apostol Dumitrescu, nr. 16 (Fondul CCI Vâlcea, nr. 33/1931 şi 20/1934).
1903, ianuarie 15 – ia fiinţă filiala BNR la Râmnic pe strada Traian (Firme înregistrate la Tribunalul judeţului Vâlcea între 1897/1927, dosar nr. 330/1903)
1905, mai 15 – Banca Râmnicului, pentru comerţul de bancă, strada Traian, nr. 125 (F.CCCI nr.38/1931).
1905, aprilie 11 – Banca Populară Zăvoiul, societate cooperativă de credit şi economie, strada Ştirbei Vodă, nr. 25 (FCCI 80/1931)
1905, mai 4 – Banca Râmnicului S.A. favorizează comerţul, industria, agricultura şi întreprinderi de tot felul. Preşedinte I.G. Cantacuzino, vicepreşedinte N.G. Temelie, strada Traian, nr. 125 (FCCI 29/1934)
1911 – Banca de Scont a României, pentru comerţul de bancă, cu sediul principal în Bucureşti, strada Eugeniu Carada, nr. 3. La Râmnic, funcţiona pe strada Alexandru Lahovari, nr. 2, director Aurel Popescu (FCCI 51/1931).
1921 – Banca Creditul Ţărănesc, înfiinţată la 21 martie 1921, pe strada Mihai Bravu, nr. 27, director Andrei Livezeanu (FCCI 253/1931).
1929, iunie 18 – Banca Populară Ajutorul
1930, aprilie 4 – Banca Albina, pentru comerţul de bancă, strada Traian nr. 154, preşedinte N. Simian, director GH. Vasiliu (FCCI 28/1934)
1931, octombrie 23 – Banca Federală Cozia pentru industrie, cooperativă, operaţiuni de credit şi economie cu instituţiile cooperatiste, strada Căpitan Stoianovici, nr. 5 (FCCI 148/1931).
1923, septembrie 4 – Banca Fraţilor Aslan şi B. Ştefănescu pentru comerţul de bancă şi orice întreprinderi comerciale, industriale şi agricole, strada Locotenent Costeanu, nr. 45 (FCCI 41/1931).
1931, octombrie 14 – Banca Naţională a României cu sediul principal la Bucureşti, strada Lipscani, nr. 25, la Râmnic, sediul din strada Traian, nr. 158, director D.I. Dumitru (FCCI 225/1931).
1931, noiembrie 4 – Banca Căminul – Corpul Didactic Primar, strada Praporgescu, nr. 7, director Iosef Andreescu (FCCI 234/1931).
1932, februarie 10 – Banca Naţională de Asigurări Bucureşti cu sucursală în Rm. Vâlcii, agentul sucursalei, D.M. Stănescu (FCCI 165/1932).
1934 – Banca Comercială pentru comerţul de bancă, înfiinţată la 4 iulie 1920, strada Praporgescu, nr. 9, director I.G. Ianculescu (FCCI 18/1934)
1934, iunie 28 – Banca Ţăranul Vâlcean, comerţul de bancă, director C. Tetoianu, preşedinte Dinu Simian. A fost lichidată la 5 septembrie 1935, strada Ştirbei Vodă, nr.2 (FCCI 22/1934). La Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, au mai fost înregistrate şi băncile: Banca Populară Maica Domnului, Banca Muncitorul Vâlcean, Banca Populară Renaşterea.
1936 – 1938 – este perioada în care judeţul Vâlcea număra 134 de bănci populare cu un număr cumulat de 28777 membri (Enciclopedia României 1936-1938, volumul II, p.509)
1943 – Banca Preoţilor, strada Praporgescu, nr. 14.
1943, decembrie 20 – Banca Românească.
1948 – toate băncile populare au fost desfiinţate, odată cu lichidarea băncilor particulare.

Societăţile râmnicene
1911, aprilie 2 – societatea anonimă Fabrica de Gazoase, strada Alexandru Costeanu, nr. 14, director Toma Simion.
1911, noiembrie 15 – societatea anonimă Luther, strada Maior Georgescu, nr. 12.
1916, iunie 9 – societate în nume colectiv Librăria Şcoalelor, pentru comerţul de librărie, papetărie, bazar, automobile, reprezentante, antreprize de lucrări şi transporturi, strada Traian, nr. 148, P. Anastasiu şi Gr. Petrescu.
1921, ianuarie 21 – societatea de comerţ, de manufactură şi hăinărie „La hora ţărănească”, administrator A.S. Taubman, strada Traian, nr. 124.
1921, aprilie 20 – societatea „La pielea colorată”, pentru comerţul de pielărie, strada Traian, administratori Grigore Georgescu şi Gr. Şt. Georgescu.
1922, aprilie 28 – asociaţia de credit, economic şi ajutor mutual a corpului didactic vâlcean, Mihai Bravu, nr.43, preşedinte Eftimie Metaxa.
1922, iunie 7 – Societatea pentru Comerţul cu Maşini de Cusut „Singer”, cu sediul principal la Bucureşti, Bld. I.C. Brătianu, nr. 21 şi la Râmnic, pe strada Traian, nr. 17.
1923, martie 27 – Societatea pentru Comerţul cu Băuturi Spirtoase „La Mercur”, responsabili Gh. Dumitrescu şi Alex. Ionescu.
1923, aprilie 24 – Societatea pentru Comerţul de Fabrică de Tăbăcărie, Pielărie şi Exploatare de Pădure, strada Cpt. Simionescu, nr. 4, director C. Hanciu şi fiul.
1923, iunie 7 – Societatea pentru Comerţul de Fabrică de Tăbăcărie, pielărie şi exploatare de păduri, strada Colonel Apostol Dumitrescu, nr. 68, administraţia Oprea Simian şi fii.
1924, august 20 – Asociaţia Iosef Marcon, Giuseppina Marcon şi Alfredo Marcon, pentru comerţul de ceasornicărie şi bijuterie, strada Traian, nr. 111.
1926 – societatea pentru comerţul de coloniale şi băuturi spirtoase, Ion şi Vasile Buta, strada Traian, nr. 112.
1927 , ianuarie 3 – Casa de Credit, Economie şi Ajutor a Corpului Sanitar Inferior, strada Lt. Barbu Iepure, nr. 1 (FCCI 50/1931) preşedinte Marin Nadolu.
1927, noiembrie 26 – societatea în nume colectiv „La Papagal”pentru comerţul de manufactură, galanterie şi mărunţişuri, strada Mihai Bravu, nr. 2.
1928, martie 23 – societatea pentru comerţul cu fierărie, vopseluri şi alte mărfuri, administrator Simion M.Belu, strada Traian, nr. 121.
1929, aprilie 5 – societatea pentru comerţul cu automobile, motociclete, biciclete, piese şi accesorii, articole electrice Marin Lăzărescu şi Iulian Valahera, strada Traian 123.
1929, aprilie 9 – societatea anonimă „Izvorul Vâlcei” pentru comerţul cu băuturi răcoritoare, limonadă, apă gazoasă, Bulevardul Regina Maria, nr. 31.
1929, iulie 1 – societatea pentru comerţul cu articole de fierărie şi alte metale, sticlărie, unelte şi maşini agricole  industriale, director V. Spcoanoff, strada Traian 68.
1929, septembrie 6 –  societatea comercială pentru comerţul cu băuturi, franzelărie şi exploatarea derivatelor şi fabricatelor de cereale. Administratorii Kleinerath şi Şteflea, strada Colonel Apostol Dumitrescu 43.
1929, decembrie 1 – societatea „Unirea”, Gh. Vasiliu pentru comerţul desfacerea produselor petrolifere, automobile, cauciucuri şi accesorii, strada Carol, nr. 1.
1930, martie 6 – societatea pentru comerţul de exploatare de păduri, comercializarea şi industrializarea lemnului, administraţia Ion
Ţuluca şi Gh. Prahoveanu, strada Carol.
1930- societatea anonimă „Crângaş” pentru industria tăbăcăriei, încălţăminte, exploatare de păduri, fabrică de teracotă cu cărămizi şi ţiglă, strada Colonel Apostol Dumitrescu, nr. 70-72.
931, martie 10 – societatea pentru comerţul de fabrică de dopuri de plută, Alios Langfeld şi Walter Langfeld, strada Căpitan Simionescu, nr.14.
1931, martie 18 – societatea în nume colectiv „La Moise Gruia” pentru comerţul de magazin universal, fabrică de lumânări şi coloniale, strada Traian 101.
1931, octombrie 6 – societatea în nume colectiv „Petrolul Vâlcei” pentru comerţul de petrol şi derivate cu sediul principal în Bucureşti, strada Doamnei 16 iar în Râmnic, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu la podul de peste Olt.
1931, octombrie 13 – societate pentru comerţul de cârciumă, cu tot felul de băuturi spirtoase „La gemenii veseli”, Gh. P. Iliescu şi Gr. P. Iliescu, strada Maior V. Popescu, nr. 13.
1931, octombrie 22 – societatea anonimă pentru comerţul de forestieră cu sediul principal în Bucureşti, strada DR. Bacalogu, nr. 4 iar la Râmnic pe strada Traian, director Isiodor Solomon.
1931, noiembrie 2 – societatea colectivă „La băieţi” pentru comerţul de coloniale, băcănie, băuturi spirtoase, bodegă şi berărie, strada Traian 107.
1931, noiembrie 17 – societatea anonimă „Agricola Fonciară” cu sediul principal la Bucureşti, strada Brâncoveanu 13, la Râmnic pe strada Radu de la Afumaţi, director Ion Ştefănescu (FCCI 238/1931)
1931, noiembrie 19 – societatea de electricitate pentru procurarea, distribuirea şi vânzarea energiei electrice Kaiser Wilhelm, strada Ştirbei Vodă, nr. 1, director ing. W. Kaiser şi ing. B. Daici.
1931, decembrie 25 – societatea anonimă de asigurări „Steaua României”, strada Colonel Apostol Dumitrescu 16, director Nicolae Băleanu (FCCI 240/1931).
1932, martie 3 – societatea anonim de asigurări „Unirea”, strada Colonel Apostol Dumitrescu, nr. 14 (FCCI 168/1932)
1932, martie 13 – societatea de asigurări „Dacia română”, strada Alexandru Lahovari, nr. 2 (FCCI 172/1932).
1932, martie 24 – societatea de asigurări generale „Generala”, strada Căpitan Gabriel Stoianovici, nr. 5, reprezentanţi C. Eugen Nicolăescu şi Emil Constantinescu (FCCI 171/1932).
1932, martie 31 – societatea anonimă „Prevederea” agent N. Bădiţoi (FCCI 175/1932).
1932, mai 1 – societatea de transporturi cu autovehicule, autorapid „Oltenia”, strada Traian 44 (FCCI 179/1932).
1932, noiembrie 3 – societatea „Agvila Română”, agent, N.T. Copp (FCCI 174/1932)
1933, septembrie 20 – societatea anonimă „Comfin”, Mihai Bravu 37 (FCCI 158/1933).
1934, octombrie 9 – societatea pe acţiuni anonimă „Ştrandul Zăvoiul”, ştrand,plaje, restaurant,pavilioane, directori în Consiliul de Administraţie Savu S. Roşca şi Vasiliu Gh. (FCCI 25/1934).
1935, noiembrie 21 – societatea anonimă „Oltul” pentru industria de tăbăcărie, încălţăminte, exploatări de păduri, strada Colonel Apostol Dumitrescu 74-76 (FCCI 153/1935)
1936, aprilie 29 – asociaţia „Asconia” S.A. din Iaşi cu sucursală în Râmnicul Vâlcii, pentru comerţul cu haine şi stofe, conducător Moritz Lobel, strada Traian 130 (FCCI 206/1936).
1936, septembrie 2 – societatea „Oltul” S.A. pentru produse agricole, depozit de făină şi coloniale, strada Traian 116 (FCCI 205/1946).
1938, mai 17 – societatea „Unirea” S.A. pentru comerţul cu petrol, administrator N. Miclea, strada Tudor Vladimirescu, nr. 9 (FCCI 19/1939).
1938 – societatea „Săgeata” S.A.R. deserveşte liniile de autobuze ale societăţii în judeţ administrator, N. Lupaş (FCCI 25/1938).
Mihail TITI GHERGHINA