Azi, Începe Simpozionul dedicat arheologului vâlcean Petre I. Roman


Anul acesta, unul din cei mai reputaţi specialişti din centrul şi estul Europei în domeniul arheologiei preistorice, cercetătorul şi profesorul universitar doctor Petre I. Roman, a împlinit 80 de ani. Născut pe 29 iunie 1935, în satul Pârâieni din comuna Livezi, județul Vâlcea, arheologul Petre I. Roman este omagiat de către Muzeul Judeţean Aurelian Vâlcea şi colegii din cadrul Institutului de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti prin două evenimente. Astfel, în semn de preţuire pentru întreaga activitate ştiinţifică, pentru că şi-a legat numele şi de cercetarea arheologică din judeţul nostru, instituţia condusă de către managerul Claudiu Tulugea a dorit să-i dedice profesorului dr. Petre I. Roman numărul XII.1/2015 al revistei Buridava. Acest volum este, în acelaşi timp, şi nr. X al publicaţiei Symposia Thracologica, revistă înfiinţată chiar de către Petre I. Roman, în cadrul Institutului de Tracologie, azi Centrul de Tracologie. Acest volum omagial reuneşte studii de arheologie ale unor reputaţi specialişti din ţară şi străinătate, ale colegilor de la Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea şi îi are ca editori pe dr. Cristian Schuster (directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie Vasile Pârvan), dr. Claudiu Tulugea (directorul Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea) şi drd. Carol Terteci (secretarul de redacţie al revistei Buridava). Așadar, azi de la ora 11. 00, are loc deschiderea oficială, în prezența lui Cristian Schuster, directorul Centrului de Tracologie, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti. La Comunicările, moderate de Alexandru Morintz, iau parte Adina Boroneanţ, „Neoliticul timpuriu de la Ostrovul Banului”, Cristian Eduard Ştefan, „Miniature vessels from Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County. A case study ”, Cristian Schuster „Despre “pintaderele” decorate cu spirală din eneoliticul românesc”, Ion Tuţulescu, Claudiu Tulugea, „O nouă reprezentare miniaturală din lut a unui topor cu braţe în cruce de tip Jászladány descoperit la Ocniţa”, Done Şerbănescu, Olguţa Androne, „Complexe funerare ale culturii Cernavodă II descoperite la Olteniţa, județul Călăraşi”, Alin Frînculeasa, „Cronologia relativă şi absolută a “înmormântărilor cu ocru” în tumuli în arealul vest-pontic”.  Seria comunicările este reluată de la ora cu Ion Tuțulescu  moderator și  Cătălin Pătroi, Mădălin Chiţonu, „Despre aşezările şi descoperirile culturii Coţofeni în Oltenia”, Cristinel Laurenţiu Fântâneanu, „Aşezarea aparţinând epocii bronzului de la Gâmbaş, sit 3 (mun. Aiud, jud. Alba) – Date preliminare”, Gabriel Crăciunescu, „Importanţa necropolelor Žuto Brdo-Gârla Mare în sud-estul Olteniei”
Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, „Cercetări arheologice preventive pe DN66 în sectorul Bumbeşti-Jiu”, Carol Terteci, „Despre un mormânt din prima epocă a fierului descoperit la Răcari, județul Dolj”, Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, „Înmormântările de copii din lumea geto-dacilor”, George Bounegru, Ilie Lascu, Florin Ciulavu, Cristian Florescu, „Descoperiri recente la Alba Iulia-Partoş”, Alexandra Comşa, „Date antropologice privind mormântul colectiv din Epoca Bronzului de la Copăceni”,  Silviu Istrate Purece, „Noi consideraţii cu privire la prezenţa monedei de tip celtic în spațial de nord-est al Olteniei”, Georgeta El Susi, „Cercetări arheozoologice în aşezarea romană de la Romula-Reşca (comuna Dobrosloveni, județul Olt)” Alexandru Morintz, „Introducere în arheotopografie, o sub disciplină arheologică necesară”. De la ora 17.00, este programată  lansarea volumului omagial Buridava XII.1/Symposia Thracologica X – volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare. Simpozionul se încheie vineri cu o excursie documentară la Complexul Muzeal Măldăreşti, Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Bistriţa.