Aurel Vlădoiu reprezintă cu cinste zona Horezu în Parlament


• reprezentantul Uniunii Social Liberale candidează pentru un nou mandat de deputat şi este susţinut chiar de către premierul Victor Ponta

Candidatul Uniunii Social Liberale în zona Horezu, deputatul Aurel Vlădoiu, este unul dintre cei mai activi par­lamentari ai judeţului nostru. În fiecare săptămână, depu­tatul Vlădoiu este prezent în comunele din Colegiul Ho­rezu, pe care-l reprezintă cu cinste în Parlamentul ţării. Activitatea lui Aurel Vlădoiu este apreciată în termeni laudativi de liderul naţional al PSD, premierul Victor Ponta, care transmite următorul mesaj către cetăţenii din zona Ho­rezu: „Stimaţi cetăţeni, Ro­mâ­nia traversează o perioadă grea, creată de guvernările dezastruoase conduse de Traian Băsescu, Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu. O parte din marile greșeli făcute de aceștia au început să fie îndreptate de Uniunea Social Liberală în scurta perioadă de când suntem la guvernare: am înapoiat salariile tăiate, am reîntregit pensiile ciuntite de Guvernul PDL, am stopat fraudele de la Hidroelectrica şi am oprit falimentarea Poş­tei Române. De asemenea, am oprit amanetarea viitorului copiilor şi nepoţilor noştri prin vânzarea aproape pe de­geaba a resurselor de aur, cupru și gaze de şist ale Ro­mâniei. În judeţul dumnea­voastră am găsit soluții pentru normalizarea activităţii la Oltchim, acordând muncito­rilor salariile restante, pe care le vom reîntregi total în luna decembrie; am repornit com­binatul, asi­gurând locurile de muncă şi salvând economia judeţului Vâlcea. Pentru a ne câştiga demnitatea şi a aduce România printre ţările pros­pere şi respectate în Europa, prezentăm cea mai bună echipă de candidaţi, cu care să câştigăm alegerile parla­mentare din data de 9 decem­brie. În Colegiul dumnea­voas­tră nr.6 Horezu candi­dează domnul Aurel Vlădoiu, unul dintre deputaţii perfor­manţi din Parlamentul Româ­niei, fapt de­mons­­trat de cele 64 luări de cu­vânt, 23 decla­raţii politice, 73 propuneri legis­lative şi iniţiative, 122 interpelări şi 12 moţiuni. Cât timp a activat ca deputat în Co­legiul dumnea­voastră, domnul Aurel Vlădoiu a sprijinit primarii să obţină finan­ţări de la Uniu­nea Europeană şi de la Guvern, reuşindu-se ast­fel implemen­ta­rea a cinci pro­grame de dezvoltare ru­rală pe Măsura 3.2.2. În toate localităţile din Colegiul Uni­no­minal Horezu se execută lu­crări pentru alimentarea cu apă şi amenajarea drumurilor comunale prin HG 577. Trebuie să menţionăm că deputatul Aurel Vlădoiu – chiar dacă s-a aflat în opoziţie  – a susţinut realizarea acestor proiecte. În calitatea mea de Prim Ministru al României, de Preşedinte al Partidului So­cial Democrat şi, nu în ultimul rând, de prieten al dumnealui, vă recomand cu toată căldura ca în data de 9 decembrie 2012 să VOTAŢI DEPUTAT AUREL VLĂDOIU!”.