Au început înscrierile / reînscrierile pentru grădinițe


• peste 8.500 de locuri sunt aprobate în județul Vâlcea

De săptămâna aceasta, a demarat procesul de înscriere / reînscriere a preșcolarilor în unitățile educaționale. Înscrierile au demarat pe 6 mai și vor dura până pe 21 a lunii în curs. Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ şi va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există). Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regu­lă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mica. În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.Conform datelor furnizate de către Andra Bică, inspector școlar general, la nivel de județ a fost aprobat un număr de 8.585 de locuri în planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020: 2.589 locuri grupa mică, 2.830 locuri grupa mijlocie și 3.166 la grupa mare. Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia şi avizate de Inspectoratul Școlar Județean până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.
Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații: capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.
Datele ne-au fost furnizate de către Adina Dobrete, inspector management școlar IȘJ Vâlcea.