Atențiune! Încă o lună pentru înscrierea la învățământul militar


MAPN prin Biroul Informare –Recrutare al CMJ Vâlcea desfășoară activitatea de recrutare a tinerilor absolvenți ai învățământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de Bacalaureat sau viitori absolvenți ai învățământului gimnazial și liceal în vederea școlarizării în instituțiile militare de învățământ.
Astfel, sunt deschise 600 locuri pentru învățământul liceal militar la cinci Colegii Naționale Militare: Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, din Alba Iulia, județul Alba – 120 locuri, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, județul Prahova – 120 locuri, Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava – 120 locuri, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, județul Dolj – 120 locuri, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, județul Constanța – 120 locuri. Termen limită pentru depunerea dosarelor – 1.03.2019.
678 locuri sunt deschise pentru învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (2 ani): 313 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (2 ani): 245 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral I. Murgescu” din Constanța (2 ani): 120 locuri
NOTĂ: La maiștri militari, un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare și cu vârsta maximă 30 ani. Termen limită pentru depunerea dosarelor – 1.03.2019.
399 locuri pentru învățământul postliceal militar de formare a subofițerilor: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (1 an): 323 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an): 76 locuri. Se primesc candidați cu diplomă de Bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a și cu vârsta de până în 35 ani. Termenul limită pentu depunerea dosarelor este 1.03.2019.
909 locuri pentru învățământul universitar militar de formare a ofițerilor: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3 ani): 264 locuri, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov (3 ani): 184 locuri, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța (4 ani): 108 locuri, Academia Tehnică Militară, București (4 ani): 219 locuri, Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 110 locuri din care: 60 – prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti (40 medicină generală, 10 medicină dentară, 10 farmacie) şi 50 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (medicină generală), Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 8 locuri. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 1.03.2019. Sunt, totodată, scoase la concurs șapte locuri pentru formarea ofițerilor în activitate – filiera indirectă la Școala de Aplicație pentru Logistică „Constantin Zaharia”, Chitila, ofițeri – căi ferate. Termenul limită de depunere a dosarului este 03.04.2019.
În plus, 30 de locuri sunt scoase la concurs pentru formarea subofițerilor în activitate – filiera indirectă la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Pitești, sat Boboc, județul Buzău – rachete și artilerie antiaeriană – 30 locuri. Termenul limită pentru dosare este 8.02.2019.
Veți începe cu vizita medicală, apoi veți depune documentele necesare în dosarul de candidat (obligatoriu acte de identitate si de studii, cazier). Mai multe informații și consiliere puteți găsi la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector, unde trebuie să vă prezentați cu cartea de identitate. Pentru liceul militar, mergeți cu unul dintre părinți sau tutorele legal.
Pentru admiterea în învățământul universitar militar de formare a ofițerilor (cu durata între 3 și 6 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pentru piloți) în anul 2019.
Pentru admiterea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari (cu durata de 2 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.
Pentru admiterea în învățământul postliceal militar de formare a subofițerilor (cu durata de 1 an) se pot înscrie: soldații/gradații profesioniști care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau care vor face dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere) și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019, cu o vechime în serviciu de cel puțin 2 ani până la data organizării concursului de admitere și calificativul cel puțin „Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani; elevii din clasele a XII-a și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.
Pentru colegiile naționale militare (licee militare cu specializare matematică-informatică și durata de 4 ani) se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2019.
Selecționarea candidaților recrutați constă în susținerea unor probe psihologice și fizice. Fiecare candidat recrutat va fi planificat pentru parcurgerea probelor de selecție și va fi anunțat cu privire la data prezentării la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține.
Misiunea învăţământului militar este să formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cu competenţe profesionale şi transversale în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial de a deveni personalităţi creative, inovativi, determinaţi să obţină performanţă, să genereze valoare şi să-şi asume în mod responsabil cariera militară.
Transformările învăţământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituţională, aspectele relaţionale, conţinuturile educaţionale, procedurile şi instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislaţiei europene în cea de nivel naţional şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naţionale, iar pe de altă parte de schimbările realităţilor militare româneşti, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerinţele de dezvoltare imprimate de evoluţia învăţământului pe plan naţional, învăţământul militar este supus cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realităţii militare. În primul rând, învăţământul militar răspunde nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucţiei individuale şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu schimbările anticipate în mediul operaţional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanţa centrată pe competenţe, ceea ce impune învăţământului militar să furnizeze resursă umană calificată şi competitivă.
Învăţământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocaţională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Programul de studii asigură dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie, precum şi formarea competenţelor specifice filierei, profilului şi specializării. Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ stabilite la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unităţile şi instituţiile de învăţământ militar sunt evidente: pregătirea în cadrul unor instituţii cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare); asigurarea unui loc de muncă la absolvire şi posibilitatea unei cariere de succes în organizaţia militară; corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan naţional şi internaţional; bază materială şi logistică didactică modernă; participarea la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional; asigurarea mobilităţii internaţionale a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS; cazare, echipament şi hrănire gratuite pe timpul şcolarizării.
Priorităţile în dezvoltarea sistemului educaţional militar rezultă din misiunile Armatei României şi legislaţia naţională în domeniu, iar Direcţia generală management resurse umane va susţine toate demersurile legale orientate spre creşterea calităţii actului educaţional, asigurarea eficienţei sistemului educaţional militar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având în vedere că resursa umană este resursa cea mai de preţ a organizaţiei.
Detalii suplimentare la sediul Centrului Militar Județean Vâlcea sau la numărul de telefon 0250 73 57 64.