Astăzi, creștinii sărbătoresc Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur


În ziua de 30 ianuarie, creştinătatea îi cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul şi Sfântul Ioan Hrisostom sau Ioan Gură de Aur. În panteonul marilor ierarhi, teologi şi sfinţi ai bisericii creştine, Sfinţii Trei Ierarhi ocupă un loc aparte.
Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în Cezareea Capadociei, într-o familie evlavioasă. Părinţii i-au dat o creştere creştină aleasă. Studiile le începe în familie cu tatăl său, rectorul Vasile. Învaţă cu cei mai erudiţi rectori şi filosofi la Cezareea Capadociei (al treilea oraş ca mărime şi importanţă din Imperiul Roman, după Roma şi Alexandria Egiptului), apoi la Constantinopol, devenit capitala Imperiului şi, în cele din urmă, la Atena, acolo unde îl avea coleg şi prieten pe Sfântul Grigorie de Nazianz, ca şi pe viitorul împărat Iulian Apostatul (361-363). În anul 355 se întoarce în oraşul natal, având 25 de ani, primeşte botezul, împarte săracilor întreaga avere şi intră în monahism. În anul 364 este hirotonit preot, iar în 370 – episcop al Cezareei Capadociei. De numele său sunt legate „Regulile monahale mari şi mici”, precum şi liturghia care-i poartă numele.
Sfântul Grigorie de Nazianz, unul dintre „părinţii capadocieni”, s-a născut la Arianz, lângă cetatea Nazianz, dintr-o familie de aristocraţi. În anul 379 pleacă la Constantinopol unde, la mica biserică a Învierii, ţine cele cinci Cuvântări teologice în cinstea Sfintei Treimi, care îi vor aduce mai târziu numele de „Teologul”. Interesant de ştiut că Sfântul Grigorie este primul autor grec care a publicat o colecţie de scrisori, el punând bazele corespondenţei ca mijloc de comunicare, fixând de altfel caracteristicile unei scrisori: concizia, claritatea, graţia şi simplitatea.
Sfântul Ioan Hrisostom sau Ioan Gură de Aur (344/354-407), mai tânăr ca ceilalţi doi antiohieni, este considerat cel mai de seamă reprezentant al şcolii din Antiohia.
Monumente istorice vâlcene ce poartă hramul „Sfinţii Trei Ierarhi” sunt: Biserica din satul Berislăveşti, comuna Berislăveşti; Biserica din satul Drăgoeşti, comuna Drăgoeşti; Biserica din satul Genuneni, comuna Frânceşti; Biserica din satul Foleştii de Jos, comuna Tomşani.
Datele ne-au fost furnizate de către prof. dr. Florin Epure (foto dreapta), directorul Culturii vâlcene.