Armata caută instructor sportiv!


Forţele Terestre Române organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii prevăzute cu grad de ofiţer, maistru militar si subofiţer. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Structurile militare, criteriile generale si specifice fiecărei funcţii, bibliografia si graficul calendar al etapelor de desfăşurare a concursului sunt detaliate pe pagina web a Forţelor Terestre Române şi pot fi consultate la adresa https://www.forter.ro/posturi-vacante, secţiunea chemare/rechemare în activitate
La Vâlcea, este scos la concurs postul de instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie): sursa de provenienţă a candidaţilor: -ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior; -persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; -gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; nivel minim de studii: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie fizică şi sport” specializările „Educaţie fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă motrică”; sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie fizică şi sport” specializările „Educaţie fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă motric㔺i studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Ştiinţa sportului şi a educaţiei fizică” .
Data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018.
Testele eliminatorii de aptitudini: examinare medicală: 9-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate).
Evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018.
Data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00.
Locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (str. Tudor Vladimirescu nr. 31, loc. Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea, Tel. 0250/739.601; 0250/739.602, Fax: 0250/735.673).
Bibliografie:
Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995;
Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 6.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013; Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 3.07.2013;
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 2.09.2014, pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din 13.10.2014;
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28.04.2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9.05.2000;
Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 11.02.2013;
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58 din 27.05.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4.06.2013;
Ghe. Cârstea, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA Bucureşti, 2000, cap. II. Noţiuni principale ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, II. 1 Educaţia fizică, II. 3 Antrenamentul sportiv, II. 4 Dezvoltarea fizică, II. 5 Capacitatea motrică, II. 6 Deprinderile motrice, II. 7 Priceperile motrice, II. 8 Calităţile motrice, II. 9 Exerciţiul fizic; cap. III Educaţia fizică şi sportul ca fenomene sociale, III. 4 Funcţiile educaţiei fizice şi sportului, III. 5 Obiectivele educaţiei fizice şi sportului, cap. V. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului, V. 2 Tipologia mijloacelor; cap. VI Componentele procesului instructiv-educativ şi ale activităţii independente de educaţie fizică şi sport, VI. 3 Indicii somatici/morfologici şi funcţionali/fiziologici ai organismului, VI. 4 Calităţi motrice, VI. 5 Deprinderile şi priceperile motrice, cap. VIII Principiile de instruire în educaţia fizică şi sport, cap. IX. Metodele în educaţia fizică şi sport, IX: 2 Metode de instruire, XIII. Lecţia de educaţie fizică şi sport, cap. XVII. Evaluarea în educaţia fizică şi sport, XVII. 2 Conţinutul evaluării, XVII. 3 Criteriile de evaluare, XVII. 4 Metodele de evaluare.

Posting....