Arhiepiscopia Râmnicului a oferit rechizite pentru 1.400 elevi


Din dorința de a preîntâm­pina abandonul școlar, deter­minat în multe cazuri de situația materială precară cu care se confruntă familiile, Arhiepiscopia Râmnicului în baza unei situații comunicate de către Inspec­to­ratul Școlar Județean Vâlcea, a oferit rechizite școlare pentru 1400 de elevi.
Rechizitele școlare au fost oferite elevilor în parohia de care aparțin pentru ca, în felul acesta, sprijinul pentru educarea și formarea copiilor să nu însemne doar susținerea materială, ci să determine o susținere perma­nentă a acestora atât în preve­ni­rea abandonului școlar, în si­tua­țiile de risc, cât și pentru încu­rajarea performanței școlare.
Dezbaterile recente referi­toa­re la educaţia religioasă în şcoli, au constatat, deși nu și-au propus în mod expres acest lu­cru, importanţa şi necesitatea in­ten­sificării cooperării dintre Fa­milie, Şcoală şi Biserică în dome­niul educaţiei.
Proiectele au fost implemen­ta­te la nivelul fiecărei protoierii din cuprinsul Arhiepiscopiei Râm­nicului, fapt ce permite re­luarea în cadrul cercurilor pas­torale și întrunirilor preoțești a proiectelor de colaborare desfă­șu­rate de parohii în parteneriat cu autoritățile locale și instituțiile de învățământ, ONG-uri și aso­ciații locale, pentru susținerea copiilor rămași în grija bunicilor sau a rudelor în urma plecării părinților la muncă în străinătate, sau pentru inițierea și dezvol­tarea unor programe de educație complementare.

Posting....