Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

22 octombrie 2020

Arhiepiscopia organizează pelerinaj la Sfântul Nectarie și la moaștele Sfântului Visarion


Pelerinajul la Sfântul Nectarie și la moaștele Sfântului Visarion aduse de la Mănăstirea Dousikou – Grecia la Mănăstirea Pantocrator – Drăgăneşti Vlaşca, din Episcopia Alexandriei şi Teleormanului are loc în ziua de 13 mai 2016 și cuprinde: Catedrala Patriarhală din București, cu hramul Sfinții Împărați Cons­tantin și Elena, situată pe Dealul Patri­arhiei, ctitorită de voievodul Cons­tantin Șerban și soția acestuia Bă­lașa, între anii 1654-1658; Mă­năs­­tirea Antim – ctitoria Sfântului Ie­rarh Antim Ivireanul, ridicată în pe­rioada anilor 1713 – 1715 pe locul unei vechi biserici de lemn cu hra­mul Sfântul Nicolae. Mănăstirea Antim este și reședința  episcopilor vicari patriarhali; Catedrala Sfântul Spiri­don Nou – este socotită cea mai mare biserică ortodoxă exis­tentă în prezent în București. Se află pe vechea arteră Podul Șerban Voda, la mică distanță de Piața Unirii; Mă­năstirea Radu Vodă – este așezată pe colina din apropierea Pieței Unirii de astăzi. Aici se gă­sesc moaștele Sf. Nectarie, iar din anul 2014 și un fragment din Sfin­tele moaște ale Sf. Efrem cel Nou; Mănăstirea Panto­crator – Drăgă­neşti Vlaşca este construită la 60 de km. de București, pe șoseaua ce merge spre Ale­xan­dria, pe locul fostului spital al co­mu­nei Drăgă­nești Vlașca, începând cu anul 2012; Biserica Drăgănescu – cu hra­mul Sfântului Nicolae, este în­veș­­mântată în tempera de Părintele Arsenie Boca, care între anii 1967-1982, timp de  un deceniu și jumă­tate a pictat această biserică în care n-a avut voie să slujească. Grup minim 40 persoane. Preț: 85 lei.

Etichete: , ,

Alte articole de la Headlines