Arenda pe 10 ani nu mai e obligatorie!


Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) a eliminat, dintre condițiile obligatorii, contractele de arendă încheiate pe o perioadă de minim 10 ani. Fermierii care vor să acceseze bani europeni nu mai au obligația să prezinte un astfel de contract. Actul poate fi semnat și pentru o perioadă mai scurtă.
Una din modificările foarte importante pentru simplificarea accesării finanțării nerambursabile europene de către solicitanți o constituie eliminarea termenului de valabilitate de minim 10 ani pentru contractele de arendă a terenurilor agricole. Doar în cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole trebuie să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: plantațiile de viță de vie, pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii cererii de finanțare. Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, verificarea făcându-se de către experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.
Aplicabilitatea imediată a acestor modificări se va reflecta la depunerea proiectelor pentru Submăsurile 4.1 – Investiții in exploataţii agricole, 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici pentru care sesiunea este deja deschisă. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primește, începând din 28 aprilie 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.