Apel de finanţări


CCI Vâlcea anunţă că Ministerul pentru Societatea Informaţională a lansat apelul de proiecte pentru Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea imple­men­tării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 4, din cadrul Axei III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşte­rea eficienţei serviciilor publice electronice”.

Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 154.000.000 lei iar ca obiectiv amintim: Implementarea unui proiect la nivel naţional, care are ca obiectiv general îmbunătăţirea şi automatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emitere / eliberare şi eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă.

Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 18.03.2013, orele 9.30 până la data de 17.04.2013 orele 16.30.