ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA – LOTIZARE TEREN


Dl. Ștefan Alexandru, cu domiciliul în jud. Vrancea, mun. Focșani, str. Ion Luca Caragiale, nr. 5-7, investitor al terenului intravilan situat în com. Budești, sat Budești, str. Gorunului, nr. 35, nr. cadastral 40322, nr carte funciară 40322, în suprafață de 3357 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate pentru documentația Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – lotizare teren.
Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria localității Budești, la data de 03.11.2021. Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Budești în perioada 08.11.2021- 02.12.2021 (25 de zile calendaristice). Observații/comentarii se primesc în scris la Urbanism din cadrul Primăriei Budești, str. Principală, nr. 64, jud. Vâlcea, telefon 0250/760374 și la elaboratorul documentației B.I.A. Ioan Ion, str. Rapsodiei, nr. 10, bl. D 1-5, sc. B, ap. 2, județul Vâlcea, telefon – 0752307413, în termen de 25 zile de la publicarea prezentului anunț.