Anunț finalizare implementare proiect M2 ONEST finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” – S.C. ONEST COM S.R.L.