ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma TOMY EVENTS SRL


Societatea TOMY EVENTS SRL, cu sediul in  in România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Matei Basarab. Nr 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/833/2018, CUI 40017680, anunta finalizarea implementarii proiectului „finantare  M2-7663 din 07-04-2021, numar RUE 7663 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA. Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 17.04.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea TOMY EVENTS SRL Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  43.796,5425 Lei, din care:
Valoare grant: 38.083,95 Lei
Valoare cofinanțare : 5.712,5925 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: TOMY EVENTS SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Matei Basarab,  nr.23
Telefon: 0747649071,  E-mail: tomyeventsvl@gmail.com