ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma LUMAN PROMOTIONS SRL


Societatea LUMAN PROMOTIONS SRL, cu sediul in localitatea Serbanesti, Judetul Valcea , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/134/2011, CUI 28142455, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 -10123”, proiect nr. RUE 10123 din 27.07.2021, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 28.07.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea LUMAN PROMOTIONS SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  60.836,68Lei, din care:
Valoare grant: 52.903,20 Lei
Valoare cofinanțare : 7.935,48 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: LUMAN PROMOTIONS SRL
Adresă sediu: Romania, Judetul Valcea, Localitatea Serbanesti, nr.119
Telefon : 0747227773, Email : lumanpromotions@gmail.com