ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma CINECITTA SRL


Societatea CINECITTA SRL, cu sediul in localitatea Gura Vaii, nr.19, judetul Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/251/2009, CUI 2542946, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 CINECITTA”, proiect nr. RUE 5139 din 06.04.2021, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021 pana la data de 03.09.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea CINECITTA SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  359.556,24 Lei, din care:
Valoare grant: 312.657,60 Lei
Valoare cofinanțare : 46.898,64 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: CINECITTA SRL
Adresă sediu: România, judeţul Valcea, localitatea Gura Vaii, nr. 19.
Telefon: 0740008760, E-mail: cinecittaproiect@gmail.com