Anul 2016 s-a încheiat cu o rată mai mare a șomajului


La sfârşitul lunii decembrie rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,92%, mai mare cu 0,01 puncte procentuale față de luna ante­rioară. Au fost înregistrați, în acea perioadă, 8.153 de șomeri., din care 3.722 erau femei. La sfârșitul lunii decembrie 2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 2.852 erau indemnizați şi 5.301 nein­dem­nizați.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, 2.951 de șomeri provin din mediul urban şi 5.202 din mediul rural.

Șomerii între 40-49 de ani reprezintă grosul

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.503 persoane. În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (74%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 22% din totalul şomerilor înregistraţi; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna decembrie 2016, s-au încadrat 192 persoane din rândul șomerilor înregistrați.