Amenzi de peste un milion de lei, aplicate de ITM Vâlcea


62 de amenzi au fost date de către inspectorii muncii vâlceni, din ianuarie și până la finele lunii august, amenzi în valoare de 1.299.900 lei. La acestea se adaugă alte 101 avertismente pentru neregulile depistate în domeniu. Au fost identificate 131 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, respectiv 125 persoane primite la muncă fără forme legale de angajare, trei persoane pentru care nu au fost transmise în registrul general de evidență a salariaților elementele contractelor individuale de muncă anterior începerii activității şi trei persoane identificate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
În controalele efectuate, au fost constatate 2.336 neconformități, fiind dispuse 2.336 măsuri pentru remedierea acestora.
În semestrul I, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea au fost înregistrate şi soluționate 75 cereri de eliberare adeverințe şi certificate pentru persoane fizice, juridice şi alte entități care au dreptul legal de a solicita şi a obține aceste informații, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului. Au fost înregistrate, în baza extraselor depuse de beneficiarii de lucrări, conform prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 40.221 poziții zilieri.
Au fost soluționate 349 adrese de solicitare de informații extrase din baza de date cu registrele generale de evidență a salariaților. Au fost verificați în registrul general de evidență a salariaților 14.992 de beneficiari de venit minim garantat. Au fost înregistrate 41 contracte de ucenicie, conform prevederilor legii nr. 279/ 2005.
În semestrul I, au fost înregistrate 26 contracte colective de muncă şi 11 acte adiționale, din care opt de prelungire a duratei contractului colectiv de muncă. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto), inspector șef ITM Vâlcea.