Amenzi de 38.000 lei pentru lipsa securității în muncă


Luna trecută, inspectorii muncii vâlceni au efectuat 81 de controale în domeniul „Securității și sănătății în muncă”, fiind dispuse 175 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniu. Au fost aplicate 175 de sancțiuni contravenționale din care 168 avertismente și șapte amenzi în valoare de 38.000 lei. La ITM Vâlcea a fost înregistrat un accident cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, șef ITM Vâlcea.

Posting....