ALEȘII RÂMNICENILOR se întâlnesc pentru a dezbate și aproba zeci de proiecte importante pentru viața orașului


În ultima zi din februarie, consilierii locali ai municipiului Râmnicu Vâlcea sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care se încheie. Așa cum se obișnuieste de aproape doi ani (de la debutul pandemiei de Coronavirus), și această ședință de Consiliu Local se va desfășura în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Pe ordinea de zi a întâlnirii de luni, 28 februarie 2022, programată cu începere de la ora 10.00, figurează nu mai puțin de28 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2022/2023.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2022 și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
4.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 7640/2012 încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului.
5.Proiect de hotărâre de modificare a alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2022 privind concesionarea directă a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2022 și a bugetului estimat organizării acestora.
7.Proiect de hotărâre privind preluarea în folosință gratuită, sub forma dreptului de superficie, a unui imobil – teren în suprafață de 250 m.p..

AUR primește spațiu de la Primăria Râmnicului

8.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – AUR pentru sediul Filialei Vâlcea.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului festiv dedicat „Zilei Internaționale a Femeii” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării primei ediții a Festivalului Retro „Anu’2000” și a bugetului estimat organizării acestuia.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de decernare a premiilor „Romanian Music Awards” și a bugetului estimat organizării acestuia.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) – Filiala Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice în Municipiul Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17.01.- 18.01.2022.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2022.
16.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului – construcție „Grădinița cu program prelungit Nord 3 – clădire grădiniță”, în vederea demolării acestuia.

Se aprobă tarifele pentru încărcarea vehiculelor electrice la stațiile de încărcare din municipiu

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru încărcarea vehiculelor electrice la stațiile de încărcare realizate în cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – „Construire imobil locuințe D+P+2E+3E retras, strada Cecilia Cutescu Storck nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiatori Dincă Marian și Dincă Sabina.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U – „Construire structură metalică, clădire vestiare, piscină, desființare gard interior, parcări auto dalate și împrejmuire proprietate, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Grădinilor nr. 15-19, jud. Vâlcea”, inițiator SC Petrocon SRL.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U. – „Construire locuințe colective D+P+2E+M și împrejmuire, strada Banu Mărăcine nr. 27, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea”, inițiatori: Nastalin – Dumitru Liviu, Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela și Găujan Cosmin Alin.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – „Construire două locuințe P+1E și împrejmuire, strada Ștraubing nr. 197 B, municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator Vladu Bogdan – Alin – Dumitru.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării procedurii de selecție pentru posturile de administratori la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.
23.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2021.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
25.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local în calitate de membri și membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.
26.Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2021.

O plângere prealabilă pe finalul ședinței

27.Prezentarea plângerii prealabile formulată de Asociația de Protecție a Animalelor „A Doua Șansă”, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 4124 din 01.02.2022.
28.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicului

Posting....