Ajutoarele pentru zootehnie, avizate oficial


Direcția Agricolă Vâlcea informează că Executivul a aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic și a stabilit cuantumul acestora pentru anul de plată 2016. În aceste condiții, plafonul pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile bovine și ovine/caprine care se acordă pentru anul 2016 este în valoare de 189.609.057 euro, respectiv 844,462 milioane lei și se distribuie astfel: 25.933.399 euro, respectiv 115,500 milioane lei pentru sectorul lapte, specia bovine; 108.985.582 euro, respectiv 485, 389 milioane lei pentru sectorul carne, specia bovine; 54.690.076 euro, respectiv 243,573 milioane lei pentru speciile ovine/caprine.
Plafonul maxim aprobat pentru anul 2016 care se acordă pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, este distribuit astfel: 1.400.000 euro, respectiv 6,235 milioane lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 28.000.000 euro, respectiv 124,704 milioane lei pentru speciile ovine/caprine; 11.025.000 euro, respectiv 49,102 milioane lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora; 81.499.674 euro, respectiv 362,975 milioane lei pentru specia bovine, categoria vaci de lapte. „Ajutoarele se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2016. Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013, în aceleași condiții specifice în care au fost plătite aceste ajutoare. Vor beneficia de acest sprijin financiar fermieri, persoane fizice și juridice, care dețin teren și animale, cooperative agricole, grupuri de producători care desfășoară activități agricole”, mai transmite Direcția Agricolă.