ADMINISTRAȚIA RÂMNICULUI are în implementare soluţii informatice pentru reducerea birocraţiei, iluminat inteligent şi autobuze smart


În prezent, mai multe proiecte din categoria smart-city se află în implementare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, toate beneficiind de finanţare europeană. Proiectul „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line şi reducerea birocraţiei”, cu o valoare a finanţării nerambursabile de aproape 622.000 euro, cuprinde mai multe direcţii de acţiune printre care configurarea unei soluţii integrate de interacţiune a cetăţeanului cu administraţia locală prin amplasarea unui terminal de tip self-service (în curs de montare în pasajul pietonal subteran „Cozia”), echipament ce va permite iniţierea de demersuri administrative inclusiv prin ataşarea de documente scanate şi efectuarea de plăţi cu cardul pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local: impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe concesiuni, amenzi. O altă componentă a proiectului o reprezintă digitalizarea întregii arhive fizice a Primăriei Râmnicului prin transformarea documentelor pe hârtie în documente electronice.
Un alt proiect în curs de implementare este „Simplificarea procedurilor administrative şi elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea”, finanţat cu peste 600.000 euro. Acesta va pune la dispoziţia cetăţeanului o aplicaţie de gestiune integrată a comunicării cu administraţia locală prin care se vor putea derula schimburi electronice de documente, completarea de formulare online şi furnizarea de notificări automate în mai multe domenii de interes. Ne referim aici la dosare de locuinţe sociale şi pentru tineret, ordine şi siguranţă publică, disciplina în construcţii, activităţi comerciale, ocuparea domeniului public, permise de liberă trecere etc.

Cele 90 de stații ETA vor fi modernizate

În domeniul transportului în comun, prin proiectul „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general”, ce beneficiază de o finanţare nerambursabilă de peste 10 milioane de euro, se urmăreşte modernizarea a 90 de staţii de călători prin instalarea de panouri de informare şi de automate de vânzare a biletelor, extinderea soluţiei de e-Ticketing existente. Sunt de asemenea avute în vedere modernizarea a 19 intersecţii rutiere şi a trecerilor de pietoni prin semaforizare adaptivă în vederea prioritizării transportului public şi implementarea unui centru de comandă şi dispecerat în vederea coordonării serviciilor de transport în oraş.
În plus, proiectul „Reabilitare iluminat public în Municipiul Ramnicu Valcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii”, cu o valoare nerambursabilă de 4,5 mil. Euro, are o importantă componentă smart. Acesta se va realiza prin implementarea sistemului de dimming şi tele-gestiune prin care, în orele de noapte cu trafic redus, se realizează o scădere a nivelului de iluminare şi, implicit, o reducere a consumului şi cheltuielilor cu energia electrică pentru iluminat.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea