Activitate intensă la Apavil S.A. – Centru Vest


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 16 – 20 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Păușești Otăsău și Buzdugan Luncă, comuna Mihăești – satele Scărișoara, Gurișoara și Govora, comuna Bunești – satele Bunești și Titireci, orașul Băile Govora – satul Gătejești, orașul Horezu – strada Alexandru Vlahuță, comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus și Albota; conductă PEHD Dn 63: orașul Băbeni – strada Aleea Liceului; conductă PE Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: orașul Horezu – satul Râmești.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a intervenit la o pompă stradală defectă în comuna Tomșani – satul Chiceni;
• s-au montat branșamente noi la utilizatori din orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu, comuna Mihăești – satul Govora;
• s-a efectuat curățarea și spălarea Stațiilor de pompare ape uzate Tomșani – satul Foleștii de Jos, Foleștii de Sus și Băltățeni;
• s-a desfundat rețeaua de canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-au efectuat operațiuni pentru curățarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Stației de epurare ape uzate Slăvitești, comuna Șirineasa, stație aflată în conservare;
• s-au efectuat lucrări pentru branșarea utilizatorilor la rețeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din orașul Băbeni – strada Unirii;
• s-a realizat un racord de canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-au efectuat lucrări pentru decolmatarea drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa, comuna Șirineasa;
• s-au efectuat lucrări pentru modificarea traseului rețelei de canalizare situată pe strada Dragoș Vrânceanu din orașul Băbeni, în vederea repunerii în funcțiune a Stației de repompare apă uzată nr. 1 din orașul Băbeni;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stațiilor de repompare apă Bucheni și Linia Nouă din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA