Activitate intensă la APAVIL S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 14-20 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Măldărești – satul Măldărești și orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă Dn 25: comuna Păușești – satul Văleni, comuna Bunești – satul Teiușu, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satele Gurișoara și Vulpuiești, orașul Horezu – strada Neagota și orașul Băile Govora – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 40: orașul Băile Govora – strada Berzei și orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Mihăești – satul Vulpuiești și comuna Bunești – satul Bunești; conductă PEHD Dn 75: comuna Șirineasa – satul Slăvitești, comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești; conductă PEHD Dn 90: comuna Bunești – satul Teiușu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada Unirii. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Bratia din Vale, Cocoru și Teiu și orașul Băbeni – străzile Remizei și Petrolului.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a deschis vana de concesie a unui utilizator din orașul Băbeni – strada Calea lui Traian;
• s-a refăcut cămin de canalizare în orașul Horezu – strada Unirii;
• s-a efectuat spălarea rețelelor de apă potabilă PEHD Dn 63, Dn 75 și Dn 110 din comuna Bunești – satul Bunești;
• s-a înlocuit branșament conductă OL Dn 25 cu țeavă PEHD Dn 25 în orașul Băile Govora – strada Nuferilor;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în orașul Horezu – satul Romanii de Sus și străzile General Magheru și Merilor și comuna Galicea – satul Dealu Mare;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• s-a vidanjat Stația SP4 din comuna Șirineasa;
• s-a decolmatat conducta drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-a efectuat igienizarea incintei rezervor înmagazinare apă potabilă Teiușu din comuna Bunești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA