Activitate intensă la Apavil Centru Vest


SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 19 – 25 octombrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn20: satul Foleștii de Jos, comuna Tomșani din; rețeaua PEHD Dn 25: satul Bogdănești – comuna Tomșani, comuna Bunești – strada Principală, satele Cernele, Păușești – Otăsău și Șerbănești – comuna Păușești Otăsău, satul Vulpuiești – comuna Mihăești și pe strada Tudor Vladimirescu – orașul Băile Govora; rețeaua PEHD D75: satul Bogdănești – comuna Tomșani; conductă OL 49 mm: strada Tătărani – orașul Băbeni. De asemenea, s-a intervenit la avarii în satul Râmești, Horezu, Băbeni – strada Rogojiște și satele Ungureni și Șirineasa din comuna Șirineasa.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în comuna Ocnele Mari;
• s-au înlocuit 210 ml de conductă PEHD D110 la rețeaua de apă potabilă pe strada Măgura, orașul Horezu;
• s-au efectuat lucrări de modernizare exterioară a rezervorului de acumulare apă Valea Viei din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a montat un capac cheson dren la căminul de captare Șirineasa;
• s-au efectuat lucrări de racordare la rețeaua publică de canalizare în satul Șirineasa, comuna Șirineasa;
• s-au efectuat probe de presiune și spălare rețea nouă de apă potabilă existentă pe strada Bonciu, orașul Băbeni;
• s-a curățat gratar și s-a efectuat decolmatare la barajul de captare Râmești;
• s-a ridicat la cotă gură de scurgere apă pluvială pe strada Iancu Jianu, orașul Horezu;
• s-au izolat fisuri tub beton SPAU în satul Foleștii de Jos, comuna Tomșani;
• s-au efectuat operațiuni de spălare a rețelei de apă în orașul Băbeni – strada Bonciu;
• a fost înlocuită piesă suport cămin canalizare pe strada principală, comuna Bunești;
• a fost spălată rețeaua de apă potabilă de la stația de Apă Bunești până în satele Firești și Răpănești, comuna Bunești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.