ABA Olt a desfășurat lucrări de decolmatare şi reprofilare de mal pe cursurile de apă din județ


Administrația Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, subunitate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul județului Vâlcea, a realizat, până în prezent, lucrări de decolmatare şi reprofilare pe cursurile de apă din județ, în special acolo unde au fost identificate puncte critice, pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari la viituri.
Lucrări efectuate, prevăzute în programul de Gospodărire a Apelor:
• pr. Cerna la Stroești și Slătioara, decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de 600 ml, volum terasamente de 6.500 mc;
• pr. Lotru la Brezoi, amonte confluență cu pr. Păscoaia, decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de 1.000 metri, volum terasamente de 14.500 mc;
• pr. Voineșița la Voineasa, decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de 400 metri, volum terasamente de 4.800 mc;
• pr. Lotru la Voineasa, zona Valea Măceșului, consolidări vegetative pe o lungime de 350 metri;
• pr. Govora la Stoenești – reprofilarea albiei minore a cursului de apă pe o lungime de 750 metri, volum terasamente de 9.000 mc;
• pr. Otăsău la Frâncești, punct Mânăstirea Dintr-un Lemn, decolmatarea și reprofilarea albiei minore, îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 800 metri, volum terasamente de 4.000 mc;
• pr. Sărat la Ocnele Mari, zona ștrand Ocnița, decolmatarea albiei minore a cursului de apă și îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 350 metri, volum terasamente de 4.000 mc;
• pr. Nisipoasa la Orlești – decolmatarea și reprofilarea albiei pe o lungime de 800 metri, volum terasamente de 4.000 mc;
• pr. Ursana la Olanu, sat Nicolești, decolmatarea și reprofilarea albiei pe lungimea de 100 ml, volum terasamente de 800 mc;
• pr. Ciupa la Măldărești, punct DN 65C, DN 67, decolmatarea și reprofilarea albiei pe lungimea de 200 ml, volum terasamente de 1.300 mc.

Trei intervenții pentru echipele SGA Vâlcea

Tot în această perioadă, Administraţia Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a intervenit, suplimentar faţă de cele prevăzute în programul de Gospodărire a Apelor, în următoarele trei puncte:
• pr. Bistrița la Frâncești, punct punte Mănăilești, decolmatarea și reprofilarea albiei pe o lungime de 200 m, volum terasamente de 4.600 mc – intervenție;
• pr. Stăncălău la Băbeni, punct CFI, decolmatarea și reprofilarea albiei pe lungimea de 100 ml, volum terasamente de 700 mc – intervenție;
• pr. Lotru la Brezoi, punct aval piață, decolmatarea și reprofilarea albiei pe lungimea de 300 ml, volum terasamente de 2.600 mc – intervenție.

Prală: „Pe cursurile de apă din Vâlcea avem propuse lucrări de decolmatare și reprofilare”

De-a lungul întregului an curent, ABA Olt va desfășura lucrări specifice pe întreaga arie teritorială de competență. În județul nostru, activitățile se vor desfășura prin intermediul Sistemului de Gospodărire a Apelor. Mai multe informații cu privire la aceste acțiuni ne-au fost furnizate chiar de către conducerea instituției.
,,Pentru anul 2019, conform programului de Gospodărire a Apelor, avem propuse, pe cursurile de apă din județul Vâlcea, lucrări de decolmatare și reprofilare pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari la viituri, pe aproximativ 31 km. Acestea sunt împărțite pe sectoarele cursurilor de apă amenajate – 3,5 km cu un volum de 16,500 mii mc terasamente și pentru cursurile de apă neamenajate – 27.5 km cu un volum de 324,800 mii mc terasamente. Astfel de lucrări se desfășoară și în celelalte județe aferente Bazinul Hidrografic Olt (Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu și Olt), acolo unde au fost identificate puncte critice”, a precizat Ștefan Prală, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.
• Mihaela COCA, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa al ABA Olt