A ÎNCEPUT CAMPANIA de depunere a cererilor de rambursare pentru motorina din ultimul trimestru al anului 2021


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, până la 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat aferent cantităților de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2021 (trimestrul IV 2021). Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Cum trebuie să procedeze tractoriștii?

„Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5721 lei/litru. Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare”, ne-au anunțat reprezentanții APIA.
Sursă foto: Arhivă