A fost lansat proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea”


Municipiul Râmnicu Vâlcea a lansat proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul , finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.
Contractul de finanţare a fost semnat la data de 15 octombrie 2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Bugetul proiectului este de 13.446.781,74 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate este de 7.184.838,19 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, începând cu data de 16 octombrie 2014.
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la crearea şi menţinerea de locuri de muncă cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele “Strategiei Europa 2020”, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectul se subscrie obiectivului POR de creştere a rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, cât şi îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare şi creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.

Posting....