A apărut un nou număr al revistei Seniorii


A apărut numărul pe mai al Revistei Seniorii, revistă semestrială, editată de Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea. Revista este deschisă cu o frumoasă şi, în acelaşi timp, actuală poezie a regretatului poet Adrian Păunescu. Spicuim câteva titluri din bogatul cuprins al revistei: Spiru Haret şi „ucenicii” săi dascălii; Dimitrie Cantemir – om politic şi mare cărturar; Un strălucit orator al României: Barbu Ştefănescu Delavrancea; Eminescu, o rază de veşnicie în istoria lumii; Mai e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim; Ni­chita Stănescu – poetul metaforei abstracte; Centenarul Ion Dumitrescu; Asociaţia Seniorilor respectă şi preţuieşte tradiţiile; Gala olimpicilor vâlceni, o dovadă a preţuirii valorilor. Acestea fiind doar o mică parte din interesantele articole publicate în Revista Seniorii, vă lăsăm pe dumneavoastră, cititorii, să lecturaţi şi să des­coperiţi lucruri inedite şi interesante.