93 de ani de la nașterea muzicianului Gabriel Chaborschi


Pe data de 30 august 1924 s-a născut marele muzician Ga­briel Chaborschi, anul acesta împlinindu-se 93 de ani de la naș­terea sa. S-a născut în Cărbunești, județul Gorj și a urmat cursu­rile școlii primare și li­ceului în municipiul Cra­iova, unde a luat lecții de vioară și vio­loncel. În perioada 1938 – 1944, a făcut parte din societatea co­rală și orchestra sim­fo­nică „Cântarea Olte­niei”, dirijată de George Petrescu, George Pascu și Constantin Nina. În anul 1946, a înființat fanfara și orchestra de teatru a Fabricii de postav Buhuși și corul tineretului din Piatra Neamț. În anul 1948 a revenit la Craiova ca profesor de muzică la Liceul „Frații Buzești” și apoi la Școala Normală. În 1954, a trecut la Școala de Artă din Craiova, implicându-se în munca de îndrumare a formațiilor muzicale din Craiova în zonele Bechet și Novaci. Între anii 1955-1958, a fost directorul Casei Creației Populare, unde a pregătit, printre altele, și spectacolul cu opereta „Vânzătorul de păsări”, pe care a dirijat-o alternativ cu Victor Popescu și cu maestrul Teodor Costin.
Gabriel Chaborschi a venit în Râmnic la finele anilor 50, de la Craiova, unde își făcuse (la Conservatorul „Cornetti”) ucenicia la școala unor dascăli renumiți, precum Constantin Baciu, Mihai Bârcă, George Popescu, își descoperise și-și exersase vocația de dirijor și acumulând experiență metodologică și managerială în cadrul unor instituții precum Casa Regională a Creației Populare Oltenia, Școala Populară de Arte Craiova. Între anii 1969-1973, a ocupat postul de metodist pentru activitatea muzicală în cadrul CJCP Vâlcea, post omologat ulterior de minister cu funcția de dirijor. În această calitate, Gabriel Chaborschi a coordonat, câțiva ani buni, sectorul muzical.
Pe fondul strânselor relații de colaborare între cele două instituții înrudite ca profil – CJCP Vâlcea și SPA Râmnicu Vâlcea, era firesc ca experimentatul muzician să fie implicat, ca profesor de canto, în activitatea tinerei școli, colaborând cu ceilalți profesori de specialitate ai acesteia și în cadrul secției muzicale a Studioului artistului amator. În paralel cu munca metodică și didactică, Gabriel Chaborschi a continuat să desfășoare o intensă activitate de dirijor și animator cultural, obținând performanțe deosebite, mai ales la pupitrul orchestrei Ansamblului de operetă al Teatrului Popular Rm. Vâlcea și ca îndrumător al mai multor formații instrumentale,între care Fanfara elevilor.
În acest gen, „moștenirea” artistică a lui Chaborschi este continuată de Constantin Andrei, absolvent al SPA Rm. Vâlcea: fanfara înființată și condusă de acesta poartă numele magistrului și desfășoară activitate concertistică permanentă. Datele ne-au fost furnizate de către dirijorul Constantin Andrei.

Posting....