875 de pașapoarte au ajuns la titulari


În luna septembrie, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea au fost primite 418 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 340 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 449 de paşapoarte simple electronice și 418 paşapoarte simple temporare, iar 524 de paşapoarte simple electronice și 351 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşa­poartelor, 82 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 343 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 333 pentru eliberarea primului pașaport. Au fost primite șase cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate cinci adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Per­soanei și au fost primite 24 de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit nouă ordine de interzicere a părăsirii țării și patru dispoziții de urmărire generală. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru 32 de cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 24 de cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional nouă persoane privind regimul paşapoartelor.