83 de angajați ai RAJDP, în preaviz


Începând cu data de 18 mai, 83 de angajați ai RAJDP Vâlcea se află în perioada de preaviz, de 20 de zile, primind deciziile de disponibili­zare. Aceștia au drept de muncă de patru ore pe zi, dar, în urma unor înțe­legeri, muncesc opt ore într-o zi, urmând ca a doua zi să fie liberi. Cel care a dat raportul prefectului, în ședința de Dialog Social, a fost chiar directorul RAJDP Vâlcea, Nico­lae Vălimăreanu. Disponibili­za­ții vor primi între 1 și 6 salarii com­­pensatorii în funcție de vechimea în muncă.