31 Martie – termen prelungit pentru subMăsura 8.1


• aceasta vizează investiții în dezvoltarea zonelor împădurite

Conform unui comunicat oficial de presă, prima sesiune pentru depunerea cererilor de sprijin în vederea realizării schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 31 martie 2017, orele 16.00.
După cum vă informam și anterior, scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este unul multiplu: de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.
Lista obiectivelor asumate în cadrul submăsurii 8.1 cuprinde: Promovarea sechestrării carbonului; Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; Reducerea eroziunii solului; Îmbunătățirea capacității de retenție a apei; Refacerea și conservarea biodiversității locale.

Cine poate beneficia de sprijin?

Între beneficiari se pot număra: Deținătorii publici de teren agricol și neagricol; Deținătorii privați de teren agricol și neagricol; Forme asociative care dețin teren agricol și neagricol.
Sprijinul nerambursabil se va acorda sub formă de prime astfel: Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1). Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2).
Ar mai fi de amintit faptul că aceste cereri de sprijin pentru submăsura amintită vor fi depuse la Centrele Judeţene APIA.