30 ani de la reînființarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea


26 iulie 1990 este data istorică la care are loc Prima Adunare Generală a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, pentru proiectul de buget și alegerea conducerii, Valentin Cismaru (foto) fiind ales în funcția de președinte. Documentele de înființare vor fi legalizate în data de 6 august 1990, la Notariatul de Stat din Râmnicu Vâlcea, procedura finalizându-se cu HG 799/1990.
În recenta sa carte, „Serviciul Român de Comerț – Influențe ale fostului regim comunist asupra conducerii sistemului camerelor de comerț și industrie din România” președintele Valentin Cismaru relatează și explică detaliat acel restart: „Cum a reapărut CCI VL? Trebuie să admit că auzisem și știam câte ceva despre acest subiect. Nu era o noțiune foarte clară totuși pentru că nefiind obișnuiți cu ea, neavând acces, nu aveai o viziune reală și complet conturată asupra a ceea ce face o Cameră de Comerț și Industrie. Nici nu mă gândeam, la început, să demarez un astfel de proiect.
Totul a pornit când un prieten de la Craiova, e vorba de Octavian Vulpescu (șeful noii structuri înființate în Oltenia cu privatizarea, era de fapt, cel care conform cu reglementările din 1990, acorda autorizațiile pentru noii întreprinzători) vine la mine. Eu, atunci, lucram la Ministerul Economiei ca inspector principal (…)
Atunci când Vulpescu ajunge la mine și-mi zice să punem la punct o Cameră de Comerț pentru toată Oltenia, aceste organizații fuseseră desființate de aproape jumătate de secol, din 1945. La acel moment, fusese în vigoare o structură pe toată Oltenia, cu filiale în fiecare județ în parte. Am răspuns că sunt de acord. Cum să facem și de unde să începem? Am luat fiecare partea lui de sarcini. Aveam un mare avantaj, totuși: știam toți conducătorii de întreprinderi din Vâlcea pentru a putea pune cap la cap totul. Între timp, Vulpescu a primit alte sarcini în cadrul procesului de privatizare. I s-au acordat mai multe sarcini la Dolj și mai puține la Vâlcea. Încet-încet, se retrage și-mi revine mie exclusiv această răspundere, dar nu înainte ca Vulpescu să îmi amintească de faptul că se împlineau 125 ani de la nașterea CCI Oltenia (1.1), ocazie ideală pentru o mișcare: «E momentul tău! Dă anunț la ziar prin care să se dea startul înființării CCI Vâlcea!» era îndemnul său pentru mine. Zis și făcut. Am acceptat imediat ideea lui Vulpescu și cu anunțul sugerat de el, am vorbit cu consilierul juridic la Consiliul Popular al județului Vâlcea. Ziarul ales: „Evenimentul”, „ziar al Frontului Salvării Naționale” și nu cred că se privatizase încă… Anunțul a apărut în numele Elenei Cismaru, în cursul lunii mai la serbarea a 125 ani CCI Oltenia. Era un text simplu care anunța adunarea de constituire a CCI Vâlcea iar doritorii puteau să ia legătura și să-și anunțe intenția de a participa la adunare constitutivă. Iată cum suna integral colțul de primă pagină din „Evenimentul”:
„Camera de Comerț și Industrie – redivivus
La 3 iulie s-au împlinit 125 ani de la constituirea Camerei de Comerț și Industrie a Olteniei (județele Dolj, Vîlcea, Romanați, Mehedinți și Gorj) în baza legatului domnesc al lui A.I. Cuza.
Reluînd această tradiție, anunțăm că începând de ieri (3 iulie 1990) s-a inițiat organizarea Camerei de Comerț și Industrie a județului Vîlcea, în conformitate cu Decretul-Lege 139/1990.
Informații, la telefonul 1 09 17, consilier juridic Elena Cismaru, după ora 18.”
Întâlnirea s-a ținut în iunie cu circa 30 doritori, deloc puțini pentru că atunci, în județ, cam asta era toată economia iar începuturile privatizării erau încă departe, foarte departe, chiar aș putea admite acum pentru că se întrezăreau doar mici entități fără o direcție clar conturată. Vreau să spun că au venit exact cei care-și doreau CCI la Vâlcea: Combinatul chimic, CPL (1.2) , Cooperația, IUCF, FINCA, Vâlceana (1.3), etc, cam toate forțele economice. Adunarea s-a ținut cu tot ceea ce știam și adunasem ca informație între timp: faptul că era organizația care trebuia să asocieze toate firmele din economie pe care să le îndrume în realizarea unor contacte de afaceri, să le promoveze local și în exterior, să facă legături cu parteneri cu care să dezvolte afaceri și să le reprezinte în fața autorităților. La acel moment, nu mai exista nici un fel de organizație care să sprijine economia privată, apăruseră și legile pentru privatizare a întreprinderilor, deci era o oarecare libertate și era nevoie de o infrastructură de informații. Toate au fost prezentate celor care au venit. Această cameră care poate să facă acestea în mod organizat și ordonat de un colegiu format din cadrul celor prezenți. Toată lumea a fost de acord că sigur că era nevoie de o așa structură, mai mulți auziseră de camerele de comerț. Într-o măsură mai mică ori mai mare…
La acel moment inițial, nu s-a decis cine să conducă doar s-a decis să se reia o întâlnire în data de 29 august pentru stabilirea unor organe de conducere și un lider. Și să fie activată camera. Apăruse Decretul 139 din aprilie care reglementa în fața țării toată activitatea CCI. Între timp, până la finele verii, am reușit să contactez mai multe camere deja înființate din țară. Cea de la Timișoara, cea mai avansată ca organizare, dar și Cluj și București. În august, am informat cu mai multe detalii despre ceea ce se întâmpla în țară pe acest domeniu. Atunci, s-a decis clar înființarea consemnată printr-un proces verbal, iar un act notarial pentru legalizarea procesului verbal a fost înregistrat în 29 august 1990. (…)
E o emoție pe care vreau s-o împărtășesc tuturor celor care ați ajuns să citiți aceste rânduri. Iată despre ce e vorba:
„Act de constituire pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Decretului 139/11 mai 1990, colectivul județean constituit la data de 3 iunie a.c., în componența: Sabău Traian, Cismaru Valentin, Ozon Ion, Didoiu Nicolae, Sandu Florin, Udrescu Stancu, Cismaru Elena, Bălășoiu Constantin și Angelescu Virgil a inițiat organizarea Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vîlcea, așa cum s-a anunțat în ziarul local „Evenimentul”, nr. 144 din 4 iulie a.c.
Ca urmare a acțiunilor desfășurate și a cererilor de adeziune depuse, la data de 26 iulie a avut loc adunarea generală de constituire a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vîlcea, cu următoarea ordine de zi:

  1. Adoptarea Statutului Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vîlcea;
  2. Aprobarea taxelor de înscriere și a cotizațiilor ce revin membrilor camerei;
  3. Aprobarea proiectului de bugetul în trimestrul IV 1990 și anul 1991;
  4. Alegerea Colegiului de Conducere.

Așa cum rezultă din procesul verbal al adunării generale din 26 iulie a.c. și Statutul aprobat de Camera Județeană constituită din 42 de membri este organizație autonomă ce își propune să promoveze interesele membrilor persoane juridice și fizice pentru dezvoltarea comerțului și industriei corespunzător cerințelor economiei de piață.
În concordanță cu prevederile statutului aprobat, adunarea generală a ales un colegiu de conducere format din 20 de membri în componența de mai jos:
Prezentul reprezintă actul de constituire al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vîlcea, organizație cu funcționare pe termen nelimitat deschisă înscrierii tuturor unităților, societăților comerciale și întreprinzătorilor particulari din județ.
Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vîlcea, ales în adunarea generală din 26 iulie 1990: Angelescu Virgil – economist, Bălășoiu Constantin – economist, Giosan Vasile – inginer chimist, Cismaru Valentin – inginer, Ciucioi Valerian – economist, Cojocaru Marian – economist, Didoiu Nicolae – economist, Dobrițoiu Florian – economist, Enache Gheorghe – inginer, Gărban Constantin – fizician, Miulescu Ion – inginer, Ozon Ion – economist, Palera Vasile – jurist, Păunescu Gheorghe- economist, Popescu Gheorghe – economist, Sandu Florin – inginer, Stănculescu Constantin – inginer, Udrescu Stancu – economist”.