25 noiembrie – Consiliul local „atacă” 12 puncte de interes pentru locuitorii Brezoiului


În conformitate cu prevederile art.133 alin. (1), art.134 alin. (1), lit. a, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25.11.2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie, 2021, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 25 noiembrie 2021;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 octombrie 2021;
 3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 10 noiembrie 2021;
 4. Proiect de hotarare privind „Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Proiect de hotarare privind „Aprobarea concesiunii contractelor de concesiune încheiate cu Lazar Vasile Marcel catre Lazar Filofteia;
 6. Proiect de hotarare privind „Dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 36994 in trei loturi, oras Brezoi, zona Zavoi;
 7. Proiect de hotarare privind „Evaluarea prin expertizarea tehmco-financiara a unor terenuri intravilane apartinand domeniului privat al orasului;
 8. Proiect de hotarare privind „Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 20 mp, apartinand domeniului privat,situat in oras Brezoi str. Lotrului, nr. 4A, catre doamna Dumitrescu Maria”;
 9. Proiect de hotarare privind „Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2021 „;
 10. Organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatii lor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a localitatii Brezoi pentru anul scolar 2022-2023 in vederea emiterii avizului conform si a fundamentarii planului de scolarizare.
 11. Raport de activitate pentru anul 2021- Serviciul social „Unitate de ingrijire la domiciliu pentru pesoane varstnice,..
 12. Diverse

COMPLETARE ORDINE DE ZI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN 25 NOIEMBRIE 2021

1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul – Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public in  orasul Brezoi, judetul Valcea;