22 de operatori vâlceni în agricultura ecologică


Pentru obținerea unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite de legislația comunitară și națională. Anula acesta, în cadrul compartimentului „Agricultura ecologică” din cadrul Direcției Agricole de Dezvoltare Rurală Vâlcea, au fost înregistrați 22 de operatori: 14 în producție vegetală, 5 în apicultură, 2 procesatori și un comerciant. În sectorul vegetal au fost înregistrați 14 operatori cu o suprafață totală de 225 ha, pentru următoarele culturi: porumb, pășuni, lucernă, fânețe, gutui, măr, păr și viță de vie. În apicultură sunt  cinci operatori cu un număr de 567 de familii de albine. Din datele furnizate de Florel Bădele – director DADR Vâlcea, s-au înregistrat doi procesatori: unul în furaje eco, pentru îngrășat taurine, cu o cantitate estimată de 149.033 kg și un altul în sucuri de fructe (măr, păr), cu o cantitate estimată de 1.000.000 kg măr și 500.000 kg păr. Există înregistrată, de asemenea, și un comerciant în paste făinoase cu un volum estimat de 32.000 kg. Producția animalieră: vaci de lapte: 75 de capete.