112 – Respect şi preocupare faţă de problemele cetăţeanului!


Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă este constituit în scopul furnizării către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112 şi asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor. Pentru furnizarea Serviciului de urgenţă 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgenţă, dispeceratele de urgenţă şi dispeceratele integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul muni­cipiilor şi oraşelor sau acolo unde este necesar. Personalul Centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă 112 este compus din personal specializat care răspunde la apelurile de urgenţă 24 din 24 de ore. Ei sunt instruiţi pentru a asista apelanţii în cazuri de urgenţă şi a-i ajuta în cel mai scurt timp posibil. Sistemul 112 funcţionează pentru toate sta­tele Uniunii Europene, la care se răspunde în mai multe limbi de cir­cu­laţie internaţională, apelabil gratuit de la terminalele conectate în re­ţelele de telefonie fixă, mobilă sau alte sisteme de comunicaţii. Ape­larea numărului 112 reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dis­pe­ceratele de urgenţă (Poliţie, Pompieri, Ambulanţă) în timpul unei situaţii de urgenţă. O situație de urgență reprezintă o stare de fapt când se im­pune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva v i a ţ a,  p r o p r i e t a t e a  şi  m e d i u l. Pentru a putea aprecia corect dacă o situaţie este de urgenţă, cetăţeanul trebuie să răspundă la următoarea întrebare: „Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?” Dacă răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple. Exemple de situaţii de urgenţă: accidente de aviaţie, accidente feroviare, accidente rutiere cu victime, persoane blocate, accidente navale, accidente montane, accidente în peşteri canioane, avarii sau accidente industriale, explozii, incendii, arsuri termice – electrice – chimice, cutremure, fenomene hidrologice/meteo periculoase, fulgeraţi/trăsniţi, prăbuşiri utilaje –  construcţii – arbori, agresiuni animale cu victime, pericol de agresiune insecte/animale, muşcături/înţepături de animale/insecte, persoană inconştientă, persoane conştiente căzute în locuri publice, intoxicaţii, probleme respiratorii severe, hemoragie gravă, febră, leşin, conflicte şi agresiuni fizice, lovire sau alte violenţe, omor/pruncucidere, rele tratamente aplicate minorilor, lipsire de libertate, tâlhărie, folosire armament, distrugeri de bunuri, droguri consum/trafic, tentativă suicid, tulburarea liniştii şi ordinii publice, persoane dispărute/găsite. Anunţaţi atunci când o persoană suspectă merge din uşă în uşă, atunci când intră persoane străine pe proprietatea dvs. sau a vecinilor dvs., când o persoană se furişează pe lângă casă sau forţează intrarea unei case sau a unei maşini. Anunţaţi o agresiune la adresa dvs. sau a altcuiva. De exemplu, tocmai vi s-a smuls poşeta şi descrierea suspectului şi a maşinii poate ajuta politia să-şi formeze o imagine asupra suspectului. sunaţi imediat la 112 dacă observaţi că cineva pătrunde în interiorul casei vecinilor dvs. pe fereastră, ştiind că vecinii sunt plecaţi în vacanţă. Aceasta este o situaţie de urgenţă deoarece este necesară intervenţia imediată a poliţiei pentru a apăra proprietatea şi a descoperi infractorul. Sunteţi martor la un accident rutier şi un pasager din autovehicul este blocat în interior. Aceasta este o situaţie de urgenţă care trebuie anunţată imediat. Operatorii 112 ştiu şi înţeleg faptul că oamenii nu pot întotdeauna să aprecieze corect dacă este un caz de urgenţă sau nu. Tot ceea ce vi se cere este să sunaţi la 112 numai când credeţi sau simţiţi că este o urgenţă.
NU reprezintă o urgență: accidentele rutiere fără victime, aflarea datei şi a orei, aglomerare trafic, deblocarea telefoanelor mobile, încăr­carea cartelelor de telefoane mobile, întrerupere utilităţi (energie elec­trică, apă, gaze, operatori servicii internet, telefonie şi TV), inundaţie în apartament, subsolul blocului, neridicarea gunoiului menajer, pierderea sau găsirea de obiecte personale, reclamaţii taxi, transport în comun, diverse, ridicări auto, solicitare informaţii despre: nr. de telefon, emitere carte de identitate, paşaport, cazier, trafic, program instituţii publice.

ATENȚIE!
Apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 şi  alertarea falsă a structurilor specializate de intervenţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.