Ultimele hotărâri ale „legislativului” Râmnicului nu au viză de legalitate: secretarul Didoiu face cât 14 consilieri locali!


Ieri, Consiliul Local a fost convocat într-o nouă şedinţă extraordinară, a doua în decurs de şase zile. Au fost prezenţi 14 consilieri: Eduard Vîrlan, Gheorghe Ioniţă, Grigore Cră­ciu­­nescu, Constantin Muşat, Mihai Persu, Maria Bobeanu, Eusebiu Veţeleanu, Liviu Bo­ban, Iulian Voicu, Bogdan Pruteanu, Maria Preda, Adrian Pandurașu, Dumitru Țârdea și Cosmin Constantinescu. Tre­buie spus că secretarul Primăriei Râmnicului, Ion Didoiu, a spus că şedinţa este legal cons­tituită, chiar dacă au lipsit Ion Gigi Matei (aflat în con­cediu) şi ceilalţi consilieri de la PSD. Ca şi-n ca­zul şedinţei extraordinare anterioare, am con­sem­nat contrele între cei 14 consilieri prezenţi şi secretarul Didoiu, care a avertizat de nenu­mărate ori asupra respectării legalităţii privind votul asupra unor proiecte de hotărâre. Practic, şedinţa a fost un meci de ping – pong cu legea şi interpretarea ei între preşedintele de şedinţă Grig Crăciunescu şi consilierului Iulian Voicu, pe de-o parte, respectiv secretarul Ion Didoiu, pe de altă parte.
După ce s-a trecut la ordinea de zi, au fost adoptate următoarele: hotărâre privind revo­ca­rea Hotărârii nr. 100 adoptată în şedinţa extraor­dinară din 2 iunie 2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind înce­tarea desemnării viceprimarului Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuţiile de primar; hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 101 adoptată în şedinţa extraordinară din 2 iunie 2015 a Con­siliului Local privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atri­buţiile ce-i sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar; hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 102 adoptată în şedinţa extraordinară din 2 iunie 2015 a Con­siliului Local privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Eduard Vârlan care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului; hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atri­buţiile de primar; hotărâre privind desemnarea viceprimarului Eduard Vîrlan pentru a îndeplini atribuţiile ce-i sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar; hotărâre privind delegarea consilierului local Iulian Voicu să îndeplinească temporar atribuţiile vicepri­ma­rului munici­piului care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului. Mai trebuie spus că cele trei hotărâri din 2 iunie au fost atacate la ins­tanţa de contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Vâlcea de către Instituţia Prefectului.