Ştiri de la Bibliotecă


Biblioteca sărbătorește România
bibliotecaVineri, 28 noiembrie 2014, ora 13.00, la Sala de Conferinţe a Bibliotecii Județean Antim Ivireanu va avea loc un eveniment special dedicat Zilei Naționale a României. Participă elevi de la: Colegiul Economic, coordonaţi de prof. Ovidiu Tănasie şi Maria Dumitru, consilier educativ, Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, coor­donaţi de prof. Marian Cristi Stroe, di­rector, Seminarul Teologic “Sfântul Nicolae”, coor­donaţi de părintele director Nicolae Pro­teasa, Şcoala cu clasele I-VIII “Take Ionescu”, coordonaţi prof. Vasile Burduază, director şi prof. Liuba Sazon, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4, coordonaţi de prof. Cristina Diaconescu şi prof. Emilia Tudoroiu. Program: prezentare documentar, recital muzical şi poetic, expoziţie de carte.

Bibliotecarii vâlceni, la Sinaia
În perioada 24-26 noiembrie 2014, la Si­naia, a avut loc ultima întâlnire cu directorii biblio­tecilor judeţene din România în cadrul progra­mului Biblio­net. Managerul Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, conf. univ. dr. Remus Grigo­res­cu, a participat la acest important eveni­ment pro­fesional, care a avut ca temă impactul Biblione­tului asupra bibliotecilor publice româ­neşti, precum şi sustenabilitatea schimbă­rilor produse în perioada implementării programului, 2009-2014. Pe agenda întâlnirii, s-au regăsit teme de interes comun pentru managerii cultu­rali, care au vizat pe de o parte, centrele regio­nale de formare, activităţile cu bibliotecarii-formatori şi asistenţa acordată acestora, iar pe de altă parte, perspec­tivele viitoare ale formării şi finanţării în bibliotecile publice. De asemenea, au fost pre­zen­tate date statistice care certifică sustenabi­li­tatea activităţilor bibliotecilor publice, s-a discutat despre strategiile Bibliotecii Naţionale pentru a co­labora cu bibliotecile judeţene, precum şi des­pre direcţiile de acţiune ale sistemului naţional de biblioteci publice în perioada post Biblionet.