Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17-21 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritățile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Marin Sorescu, Râureni și Buridava.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății și Marin Sorescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetății: montaj patru branșamente apă potabilă și patru racorduri canalizare menajeră și înlocuit 24 metri țeavă PVC D 250 și 24 metri țeavă PEHD PN 10 D 63;
• au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire a racordului de canalizare pe strada Știrbei Vodă nr. 48;
• s-a refăcut canalizare tasată, s-a înlocuit țeavă PVC DN 160 și s-a refăcut suprafața carosabilă pe strada Aleea Stejarului – blocul B4;
• s-a montat capac carosabil pe strada Râureni;
• s-a montat dală de beton pe strada Stolniceni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Aleea Stejarului – blocurile C13 și C16, bulevardul Tineretului – blocurile B4 și B5, str. Doctor Hacman – blocurile 28 și 96, str. Dacia – blocul 13, str. Știrbei Vodă nr. 156, str. Lucian Blaga – blocurile A32/I și A33, str. Aleea Mioriței – blocul N4, str. Aleea Melodiei – blocul N9, str. Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, str. Aleea Garoafelor – blocul C32, str. Emil Avrămescu – blocul Cozia și str. Matei Basarab – blocul 29.
29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 de apometre, dintre care 25 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA