Ședință „fierbinte” la Consiliul Local


Mâine, 16 iunie, Consiliul Local este convocat în ședință extraor­dinară. În cadrul acestei întâlniri, două dintre cele trei puncte de dezbătut sunt destul de trei puncte de dezbătut sunt destul de „fierbinți” și privesc Universitatea din Pitești Liceul Oltchim. Iată care este ordinea de zi a ședinței: raport şi proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare a unor imobile-construcții și terenuri afe­rente, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Edu­cației Naționale – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al muni­cipiului Râmnicu Vâlcea şi admi­nistrarea Consiliului Local; raport și proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de preluare a bazei materiale a Liceului Tehnolo­gic Oltchim, din administrarea con­siliului de administrație, în admi­nistrarea Consiliului Local în vederea transmiterii acesteia în proprietatea statului și în admi­nistrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului nece­sar organizării spectacolelor artis­tice ocazionate de Ziua Imnului Național.